Enne veel aga kui vastusteni edasi liigume, pane end proovile. Ehk selgub, et tead juba kõike ning polegi vaja edasi lugeda?

Grillinurk peab igal juhul olema ohutus kauguses hoonetest ja muust süttivast materjalist. Näiteks tasub üle vaadata, et grillinurga lähedal ei oleks multšiga dekoreeritud lillepeenraid.

Kõige täpsemad juhised grilli kauguse kohta leiad oma grilli kasutusjuhendist. Kui soovid aga kindel olla, siis eelista ka grillimisel lõkkekohale kehtivat vähimat ohutut kaugust, milleks on 8 meetrit. Kindlasti ei tohi tahkel kütusel töötavat grilli kasutada rõdul või terrassil. Seal võib kasutada ainult sellist grilli, mille kasutusjuhend seda lubab. Enamasti on need elektri- või gaasigrillid.

Tuleohutuse seadus nõuab, et küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel peab jälgima, et koha ümbrus oleks puhastatud nii, et tule levik oleks takistatud. Sealjuures tuleb arvestada ka ilmastikutingimuste mõjuga. Samuti peab küttekoldevälise tule tegemise juures olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid. Selleks sobib näiteks pangetäis vett või tulekustuti.

Kindlasti ei tasu ka unustada, et lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks! Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist veendu, et põlemisjäägid on täielikult ära põlenud, summutatud või veega kustutatud.

Mida on vaja teada lõkke tegemisel?

  • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga.

  • Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Ohutu kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest ja vähim ohutu kaugus igasuguse lõkke puhul peaks olema vähemalt 8 meetrit. Meeste puhul teeb see umbes 10 sammu, naiste puhul umbes 13 sammu.

  • Jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.

  • Niisuta lõkkealune pinnas veega ja piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.

  • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu. Tutvu enne lõkke tegemist kohaliku omavalituse heakorra eeskirjaga.

  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid, nt ämber veega või tulekustutit.

  • Pea meeles, et kulu ja roostiku põletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav!

Allikad: Päästeamet, Moodne Kodu arhiiv