IKEA Eesti turu juht Marko Põder ütleb, et töötajatesse panustades tugevdab IKEA oma ainulaadset kultuuri ja kogukonnatunnet. Põder lisab, et kokkuvõtlikult iseloomustavad ettevõtet kõige paremini IKEA enda visioon luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele ja väärtuspõhised igapäevased tegevused. Üks ettevõtte peamisi väärtusi on pidev areng.

IKEA pöörab oma töötajate koolitamisele palju tähelepanu. Kui palju aega sellele pühendatakse?

Meie klienditeenindajad, spetsialistid ja juhid läbivad korrapäraselt professionaalse ning isikliku pädevuse koolitusi. Keskmiselt sai iga meie töötaja eelmisel majandusaastal 28 tundi koolitust ja kogu IKEA tiimi peale kogunes koolitustunde üle 13 000. Sellele lisanduvad paljud tervislikke eluviise ja emotsionaalset heaolu edendavad tegevused, näiteks meid iga paari kuu tagant külastavad inspireerivad esinejad ning sportlikud ettevõtmised, vaimse heaolu edendamine jne.

Millele IKEA oma töötajaid koolitades keskendub? Millised on kõige levinumad valdkonnad, milles teadmisi või oskusi arendate?

IKEA koolitused võib jagada mitmesse rühma. Kõigile töötajatele mõeldud üldkoolitus tutvustab IKEA kaubamärgi ajalugu, põhiväärtusi ja kultuuri, sisekujunduse põhitõdesid, ohutust ja turvalisust, kestlikkust ning teisi kõigile töötajatele olulisi teemasid. Kutseoskusi süvendame kutseõppega. Meie tiimi liikmed saavad oma huvide alusel valida veebipõhiste või ettevõttesiseste õpivõimaluste hulgast, mida pakuvad nii meie oma koolitajad kui ka välised eksperdid.

Teatud töötajatele, näiteks vahetusevanematele, esmaabiandjatele või uute tiimiliikmete mentoritele pakume erikoolitusi. Juhid saavad muu hulgas juhtimiskoolitusi. Meil töötab ka koolitus- ja arendusspetsialist, kes soovitab eri koolitusi ning hoiab kogu tiimi koolitusalaste uudiste ja arenguvõimalustega kursis.

Kas IKEA koolituste valikus on ka midagi üllatavat või ootamatut?

Iga meie töötaja, olenemata ametikohast, õpib sisekujunduse põhitõdesid. Me soovime, et need oleksid meile kõigile tuttavad, et me oskaksime neid kodus kasutada või perele ja sõpradele nippe ning nõuandeid jagada. Üldiselt saavad meie töötajad end harida paljudes valdkondades alates laste kodusest ohutusest kuni stressi juhtimise, kliendisuhete ja muuni.

Kas koolitused on töötajate arvates motiveerivad?

Kindlasti. Meie ettevõttes ei küsita üksteiselt: „Kas sa lähed koolitusele?“, vaid: „Millal ja millisele koolitusele sa lähed?“. Meil on kindlalt paika pandud, mitu tundi iga inimene peab koolitusel käima, et kogu tiim saaks areneda. Näiteks müügikonsultandid läbivad konkreetsete tooterühmade koolituse, samas kui magamistoa- või köögiosakonnas konsulteerivad spetsialistid keskenduvad oma osakondades müüdavatele toodetele. Vähemalt kolm korda aastas peab iga töötaja oma juhiga arenguvestluse, et arutada, kuidas tal ametialaste ülesannete, õpieesmärkide ja muu sellise täitmine edeneb.

IKEA töötajad liiguvad vahel karjääri jooksul ühelt ametikohalt teisele. Kas see on samuti osa õpiteekonnast?

Loomulikult. Me julgustame oma töötajaid arenema ja end proovile panema igas valdkonnas, mis neile huvi pakub. Sõltuvalt soovist, teadmistest või oskustest võivad meie töötajad osaleda ettevõttesisestes värbamisprotsessides ja liikuda edasi teistesse osakondadesse: logistikasse, klienditeenindusse, turundusse või ärinavigatsiooni osakonda jne. Isiklik areng võib olla nii vertikaalne kui ka horisontaalne.

Meil on ka ametijärglaste programm, mille eesmärk on koolitada oma töötajatest tulevasi juhte. Alates Tallinna kaupluse avamisest on kaheksa selles programmis osalejat juba järgmises rollis tööle asunud ja praegu koolitame ligi 20 tulevast juhti. Kuid see programm pole ainult juhtidele, vaid pakub ka horisontaalseid arenguvõimalusi, tänu millele spetsialistid saavad oma töövaldkonda muuta.

Mida töötajad IKEA juures kõige rohkem väärtustavad?

Mõne kuu eest oli meil organisatsioonisisene töötuba, kust selgus, et meie tiimi liikmed tunnevad uhkust IKEA jõuliste ja selgete kestlikkuse ning sotsiaalse vastutusega seotud lubaduste üle. Nad tunnevad, et panustavad ühiskonna jaoks suurema väärtuse loomisesse.

Rahulolutekitajana toovad meie töötajad esile ka ettevõtte kultuuri ja väärtusi. Võtame näiteks tööriiete kandmise põhimõtte, mis kehtib kõigile, sealhulgas juhtidele, ja annab märku ühtsuse olulisusest. IKEA hierarhia on tasapinnaline, mida illustreerib hästi näiteks see, et kõik juhid ning tiimid kasutavad samu töö- ja riietusruume ning söövad üheskoos töötajate restoranis. Veel üks rahuolu allikas on töötajate üritused ja igapäevased Rootsi traditsioonid, näiteks fika-nimeline kohvipaus.

Kuidas IKEA tiim üles ehitatakse?

Enne oma tiimi uute liikmete võtmist keskendume nende väärtuste mõistmisele. Näiteks tööintervjuude käigus tunneme huvi, milline ja mis eelarvega võiks olla nende unistuste puhkus, või uurime, millise üleilmse probleemi lahendamist peetakse kõige olulisemaks. Väärtuste rõhutamine kõiges, mida teeme, peegeldab laiemalt nende olulisust meie ettevõtte jaoks. IKEA tiimil on ka omad põhiväärtused, nagu ühtekuuluvustunne, lihtsus, hoolimine inimestest ja planeedist, vastutuse jagamine ja võtmine, kuluteadlikkus jne. Kui töötaja ja tööandja väärtused kattuvad, toob see mõlema osapoole jaoks kaasa paremad otsused, eesmärkide kestlikuma saavutamise ja meeldivama töökeskkonna. Väärtuste järgimise tagamiseks ja heaolu hindamiseks peavad töötajad oma juhtidega vähemalt kolm korda aastas ka isiklikke vestlusi.

Jaga
Kommentaarid