Võidutöös pakkusid arhitektid Mustvee linnapildi tugevdamiseks välja mitmeid lahendusi, sh pargiliku keskväljaku, jõeäärsed promenaadid, kalapüügiterrassid, vabaõhu spordiplatsid ja ujuma minekuks mugavad terrassilaudisega kaetud teerajad ning jalakäijatele liiklemiseks paremad võimalused.

Keskväljak rannametsa poolt

Vallavalitsuse esindajate sõnul on Mustveel probleemiks, et keskväljak ei ole välja kujunenud ja viimase 50 aasta jooksul pole linnapildis üldiselt suuri muudatusi toimunud. Suur perspektiiv on sadamaalal, kuhu on ka palju panustatud ja mis koos jõeäärse alaga on viimase 15 aastaga kõige rohkem muutunud, kuid ühtne linnakeskuse kontseptsioon on seni olnud vajaka.

Purskkaevu väljak

„Otsisime laiemat, läbimõeldud vaadet. Täna on linn tõmbekohaks ainult suvel, mida soovitakse veelgi tugevdada, kuid septembri lõpust kevadeni, mil järv jääst vabaneb, on väga vaikne periood. Linna keskosa arendamine avaks loodetavasti tee rohkematele, aastaringsetele tegevustele ja tooks linna ka rohkem inimesi,“ selgitas Mustvee vallavanem ja žürii esimees Indrek Kullam.

Bussijaama väljak

Võidutöö puhul hindas žürii seda, et autorid on olemasolevasse keskkonda üsna vähe sekkunud ega näe ette suuri muudatusi – kahanevate asulate puhul on see hea lahendus. Autorid on tabanud Mustvee mastaapi ja lähenenud ülesandele tundlikult ning sidunud linnakeskuse üheks tervikuks.

Rannapargi mänguväljak

Võidutöö “Mustvee peenrad” autorid on arhitektid Ott Alver, Mari Rass, Alvin Järving, Luisa Männilaan ja Patrick Barbo. Arhitektide pakutud pargilikult mõjuv keskväljak seob rannaala ja linnakeskuse omavahel kokku ning pikendab rannapargi Mustvee jõe ja olemasoleva sadamahooneni. Väljakust astuvad üle autotee kaks ülekäigurada, mis viivad mööda sillutatud teed bussijaama ja kultuurikeskuseni.

Jõeäärne promenaad

Bussijaama esine muutub jalakäijate alaks, kuhu mahub ka igapäevaselt toimiv turg. Jõe äärde tekib valgustatud promenaad, mis seotakse olemasolevate kergliiklusteedega. Kultuurikeskusest lääne poole jäävad kolm jõe peale ulatuvat ja jalakäigutee pikendusena mõjuvat terrassi, kus saab istuda ka jalad vees või püüda kala.

Mustvee keskus linnulennult

Sadamahoone ümbrus korrastatakse ning selle kõrvale tekib purskkaevuga väljak, korvpalliplats, metsaalune välijõusaal ja sportlik seiklusrada lastele. Promenaadist teisele poole jäävale liivaalale on kavandatud rannavõrkpalliplatsid. Ranna ühendavad linnaga üle promenaadi astuvad teerajad, millest kolm saavad alguse väljaku äärtest ja rannametsast ja on kaetud terrassilaudisega, viies otse vee äärde – sealt on mugav otse ujuma minna. Mööda muuli kulgeva jalakäigutee lõpus on uus asukoht Mustvee sümbolile – Neptuni kujule. See saab olema hea pilditegemise koht ja muuli tipp kujuneb nii ka uueks jalutamise sihtpunktiks.