Maailm ei sure innovatsiooniga välja. Vastupidi -  just innovatsioon on see, mis hoiab meid konkurentsis ja aitab meil leida uusi lahendusi vanadele probleemidele. IT-maailmas on see eriti ilmne. Uute programmeerimiskeelte ja tehnoloogiate pidev teke sunnib ettevõtteid kohanema ja arenema, viies edasi nii enda, kui ka konkurentide arengut. Need, kes seda ei tee, jäävad  „rongist“ maha ja kaotavad turuosa. Vaid alles 19 aastat tagasi nägime Skype sündi, mis tõi endaga kaasa tohutu arengu videokõne valdkonnas ning kommunikatsioonis üldiselt. Seda ei takistatud, pigem nähti tohutut   potentsiaali ülemaailmse arengu jaoks.  

Ehitussektoris on aga innovatsiooni tempo tunduvalt aeglasem. Uute materjalide ja   tehnoloogiate kasutuselevõtt on sageli keeruline ja aeganõudev protsess, sõltudes eelkõige keerukatest regulatsioonidest ja standarditest. Ajaga on hooned muutunud palju keerukamateks ja targemateks, kuid sellest hoolimata pole nende elukaare protsess kordades aeglustunud. Seda just tänu innovaatilistele lahendustele.