Kuidas ühendada vastakaid vajadusi - ühelt poolt avatud ja kaasav õpperuum, teisalt rühmatööks või vaikseks süvenemiseks võimalusi pakkuv keskkond?

Pallase tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna tudengite projekti lähteülesanne oli mõtestada enda jaoks lahti, milline on õppimiseks ja töötamiseks hea keskkond. Projektis osalejad pakkusid välja erinevaid lahendusi lähtuvalt Pallase auditooriumist Tä-301, mis on neile õppekeskkonnana tuttav, kuid mille võimalusi saaks nutikate lahendustega veelgi edasi arendada.

Õppijate vajadusi analüüsides jäid peamiste mõjuteguritena kõlama ruumi akustikaga seonduvad teemad, samuti ruumis olevate esemete funktsioonide muutmise vajadus erinevate õppemeetodite kasutamiseks. Disainitiimidena töötavate tudengite eesmärgiks oli ühe konkreetse ruumi põhjal jõuda välja universaalsete ja laiemat edasiarendamist võimaldavate ideelahendusteni.

Projekti tulemusena valminud objektid on mängulised, sageli mitut erinevat funktsiooni ühendavad ning pakuvad lahendusi ootamatu nurga alt. Prototüüpide loomisel otsisid üliõpilased jätkusuutlikke lahendusi ning objektide teostamisel on kasutatud valdavalt jääkmaterjale.

Martin Soome ja Brigitte Mihkelsoni koostöös valminud akustiline paneel SHIFT summutab ruumis tekkivat müra ja hajutab liigset päevavalgust. Paneeli siinil liigutades või seda akna eest ära keerates saab muuta valguse mõju ruumis.

Egel Talve ja India Maria Emilia Kiisleri koostööna valmis reguleeritav lauaplaat KLAPP, mida saab kasutada akustilise vaheseina ning märkmetahvlina. Ühtlasi loob see võimaluse teha avatud ruumis tiimitööd. Kirjutusplaadi materjaliks on liimpuitplaat, milles on kasutud ära ka kõige väiksemaid puidujääke ning akustilise paneeli valmistamiseks on loodud eksperimentaalne uus materjal.

Isabel Mündeli ja Sofia Lanmani tekstiilijääkidest objektid „PLANTshh“ tutvustavad keskkonnasõbralikku interjöörilahendust. Pehmete lehemotiivide erinevad variatsioonid sobivad ilmestama nii avalikku kui ühiskondlikku ruumi.

Boris Pakk ja Marite Rikkas on loonud kergest materjalist objekti RYNK, mis neelab heli nii lae all rippudes kui tumbana, mille igale asümmeetrilisele tahule saab istuda.

Märt-Kaarel Petseri, Mark Drõgini ja Kristiin Kuuslapi materjalikatsetuste eesmärk on tekitada võimalus eraldada kasutajat mürast, kuid anda samas võimalus ka suhtlemiseks. Tulemuseks on täpiline kirju tugitool ja tumba TUUST. Tugitooli seljatoe saab muuta eraldavaks kapuutsiks, mille sisse saab pageda nii visuaalse kui helilise müra eest.