Ehitusvahtu kasutatakse tavapäraselt akende ja uste paigaldamisel, erinevate vuukide ja tühimike täitmisel, kips- ja ehitusplaatide liimimisel, aknalaua liimimisel ja tihendamisel, betooni raketise tihendamisel ja veel mitmetes kohtades.

Missugused on erinevad ehitusvahud?

Teeme esmalt selgeks erinevad ehitusvahud. Kui kõike selgeks teha pole mahti, siis leiab justbuildit.eu lahenduste lehelt kiirelt plaanitava töö juurest vajalikud tooted. Ent alati on hea, kui teadmisi on rohkem.

Püstolivahud

Püstolivaht võiks olla vastutusrikaste tööde puhul esimene valik. Püstol annab paigaldusmugavuse, täpse doseerimise ja kiiruse. Reeglina on püstolivahud ka kõrrevahtudest parema saagikusega.

Kõrrevahud

Kui sul ei ole kodus vahupüstolit ja sa ei soovi seda ka osta, on kõrrevaht sobiv lahendus. Seda saab kasutada ka ilma püstolita, vahuballooni külge kinnitatud kõrre abil. Kõrrevahud on reeglina nö täitevahud.

See on hea valik suuremate tühimike ja vuukide täitmiseks. Kõrrevahu peaks aga välistama kui sul on plaanis paigaldada avatäiteid või teha teisi töid, kus suurem paisumissurve ja järelpaisumine võivad probleemiks olla.

Kombineeritud lahendused

Lisaks püstoli- ja kõrrevahtudele on olemas ka kombineeritud lahendused, kus püstolivahu ventiili ja adapterile sobib lisaks püstolile ka spetsiaalne kõrs. Üldine reegel on see, et püstolivaht on kõige kõrgema saagikusega, kõrrevaht madalama ja EasyGun jääb saagikuselt nende vahele.

Liimvahud

Spetsiaalselt liimimiseks arendatud vahud. Kuigi kõik vahud on reeglina head liimid, siis nendel võib olla liimimiseks sobimatuid omadusi. Näiteks väiksem tõmbe- ja survetugevus, liigne järelpaisumine vms.

Tuletõkkevahud

Neid tuleks eristada tuletundlikkuse ja -püsivuse aspektist. Tihti on need omadused ka mõlemad korraga olemas, aga alati mitte.

Kõrge saagikusega vahud

Kõrge saagikusega vahud on olulised neile kellel on oluline valmistöö hind. Ühe tootega saab teha rohkem tööd ja üks tööühik tuleb reeglina odavam. Samas ei ole madalam tihedus alati voorus. Mõne vahu omaduse saavutamiseks on vaja rohkem polümeeri ja seega tihedus on suurem.

Elastsed vahud

Need vahud on vajalikud juhul kui vahu paigaldusvuugile või kasutuskohale võivad avalduda tsüklilised deformatsioonid. Näiteks akende temperatuuri ja niiskuspaisumisest tekkivad muutused.

Pihustatavad isolatsioonivahud

Kui klassikaliste soojustusmaterjalidega ligi ei pääse, tuleb kasutusele võtta väiksemateks soojustamisteks mõeldud vahud. Neid saab kasutada näiteks torude ja nende ümbruse katmisel.

Mida on vaja teada vahu valikul ja kasutamisel?

 • Vahtu tuleb kaitsta UV kiirguse eest.

 • Vahupüstoli puhastamine. Vahupüstoli puhastamiseks on arendatud spetsiaalsed puhastajad. Reeglina on need vahuballoonile sarnases pakendis, millel on peal ka adapter vahupüstoliga ühendamiseks.

 • Tardunud vahu eemaldamine. Kuna ehitusvahud on väga hea nakkega ja tarduvad kiiresti, on määrdunud pindasid väga keeruline puhastada. Tardumata toodet on kergem selleks ette nähtud puhastajaga eemaldada. Juba tardunud vahtu on palju keerulisem eemaldada; ent siiski on see võimalik.

 • Õige paigaldustemperatuur on väga oluline vahu tardumisele ja kvaliteedile. Vahu kasutamise temperatuur on kirjas toote pakendil.

 • Loksutamine. Selleks et tagada vahu dokumentides lubatud omadused, tuleb vahupudelit enne kasutamist loksutada.

 • Ballooni temperatuur kasutamisel. Leiad selle pakendilt. Reeglina tuleb hoida ballooni temperatuuril +15 °C … +20 °C vähemalt 6 tundi enne kasutamist. Kindlasti ei tohi ballooni soojendada muude meetmetega. Näiteks vahupudeli kuuma vette pannes võib see plahvatada.

Vastavalt kasutuskohale ja põhieesmärgile tuleb valida vajalike põhiomadustega toode:

 • Tihedus – madalam tihedus annab vahule reeglina parema saagikuse. Kõrgem tihedus aga suurema surve ja tõmbetugevuse.

 • Surve- ja tõmbetugevus on olulised eriti liimvahtu valides.

 • Elastsus on oluline suuremate deformatsioonide puhul, näiteks akende paigaldamisel.

 • Järelpaisumine näitab kui palju vaht peale paigaldamist paisub. Suur järelpaisumine aitab vahul täita vajalikud tühimikud, aga võib olla ka ootamatuks üllatuseks ja pinnad määrida.

 • Tardumissurve näitab milline jõud tekib vahu tardumisest külgnevatele pindadele. Akende ja uste puhul tuleb näiteks kasutada madalama paisumissurve tooteid.

 • Olulised omadused on ka veeauru läbilaskvus, nake, soojusjuhtivus, helipidavus, saagikus jms.

Kuidas neid ohutult kasutada?

Ohutuse tagamiseks tuleb kindlasti lugeda tootja tehnilisi dokumente. Tegemist on surve all oleva anumaga, mis on seega plahvatusohtlik. Vahutooteid võib kasutada vaid hästi ventileeritud kohtades.

Väga palju õnnetusi on juhtunud näiteks vahupudeli autosse lahtiselt või teravate esemete vahele ladustamisest. Purunemisel või isegi väikse augu tekkimisel on pahandust väga palju. Selleks, et ventiil säilivusaja jooksul kinni ei kleepuks, tuleks vahupudelit ladustada püsti.

Allikas: lühendatult justbuildit.eu blogist, kust saad lugeda ka klassikalise motaaživahu kasutamisest akende ja uste paigaldamisel, aknapõse ehitusplaadi liimimisest ja ka aknalaua liimimisest.