Sageli arvatakse, et hoone projekti teeb ainult arhitekt. Tegelikult on protsessi kaasatud arvukalt spetsialiste - konstruktoreid, veevärgiinsenere, kütte ja ventilatsiooni insenere, elektrikuid ja projektijuht.

Hea ehitusprojekti jaoks on vaja ka suurepäraselt sobivat spetsialistide meeskonda. Selle protsessi kiirendamiseks ning efektiivsemaks muutmiseks lõidki neli projekteerimisettevõtetega igapäevaselt seotud spetsialisti Iffenti.

Otse Dubaisse

Juba paar kuud peale loomist avanes meeskonnal võimalus end esitleda Dubai EXPO’l.

„Iffent astus üles Dubai EXPO’l aastal 2020, vaid mõni kuu peale asutamist, kui meil õnnestus teha esitlus Eesti paviljonis. Muidugi oli see ilus ja õnnelikuks tegev sündmus, kuid reaalsuses ootas ees suur töö,“ meenutas Iffenti üks asutajatest Else Källo.

Mis ja kellele on Iffent?

Iffent asutajad vasakult: Mait Mikkelsaar, Paavo Pärn, Else Källo ja Aare Leis

Iffent on platvorm, mis komplekteerib automaatselt tellija soovidele vastava pädeva meeskonna. Samuti võimaldab see projekteerijal olla vabakutseline, valida projekte oma soovi järgi ning töötada talle sobivast kohast.

„Meie eesmärk oli kaotada ära iga projekteerimisbüroo probleemne koht - parima meeskonna moodustamine,“ sõnas Iffenti üks asutajatest Paavo Pärn. „Vabadus valida, mis ja kus projektidega töötada, võib tunduda kauge ja kättesaamatuna, kuid tegelikkuses on see midagi, mis peaks olema normaalne ja tavapärane. Inimene saab veeta aega kodus ja samal ajal töötada projektiga, mis asub näiteks Norras või teisel pool Eestit. Läbipõlemine on midagi, mida kohtab täna töötajate seas kahjuks tihti,“ lisas Iffenti kaasasutaja Else Källo.

Iffenti olulisus sektorile seisneb paindlikkuse ja valikute suurendamises nii tellijatele, kui ka projekteerijatele: projekteerija teenib rohkem, tellija aga maksab vähem. Kummaline, kuid mõlemale osapoolele tasuvam suhe tuleb projekteerijate vabakutselisusest, millest tulenevalt ei pea tellija maksma lisa „klassikalisele büroole“. Ühtlasi muutuvad projektid kvaliteetsemaks ja sellega kaasneb ka märkimisväärne kokkuhoid ehituses. Loojad ise toovad lisaks välja, et firma vajalikkust tõestab kõige paremini kasutajate arv ja nende positiivne tagasiside.