Heimtextile’i selle aastane teema „Uus tundlikkus“ võttis fookusesse uuendused ja muutused tekstiilide koostises.

Selles kontekstis tähendab tundlikkus mõju arvestamist otsuse või toote tegemisel. Vajame tundlikku mõtteviisi ja omavaheliste suhete, tehnoloogia ja looduse seotud toimimist. Täpsemalt on kodutekstiilis esile kerkimas uus tundlikkus kolme erineva lähenemisviisi kaudu: taimne, biotehnoloogised ja tehnoloogilised tekstiilid. Kõik kolm suunda näitavad erinevaid teid tundlikuma tekstiilimaailma poole.