Saabunud külmad ilmad panevad inimesi rohkem kütma, et hoonetes mõnus ja soe oleks. Sagedasemal kütmisel tuleb aga olla tähelepanelik.

„Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini, ehk üks koldetäis ja näiteks ahju kütta hommikul ja õhtul. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta,“ ütles Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld.

„Ka korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade ilmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit,“ lisas ohutusjärelevalve büroo juhataja.

Lisaks õigetele kütmisvõtetele tuleb kontrollida üle ka majas olevad suitsu- ja vingugaasiandurid. Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur ja vingugaasiandur. Kui oma küttekolded ja andurid on ära kontrollitud, aidake vajadusel üksi elavaid sugulasi ja naabreid, et ka nende kodu oleks soe, kuid tuleohutu.

Külma ilmaga sagenevad ka sõidukite põlengud. Seetõttu soovitab päästeamet soojendada töötava mootoriga autot hoonest ohutus kaugusel. Kui autol on tehasepoolne eelsoojendussüsteem, kasuta seda. „Varu auto soojendamiseks aega. Ei ole mõistlik lülitada korraga maksimumi peale nii puhurid, istmesoojendus kui ka klaasisoojendus. Seda eriti vanemate sõidukite puhul, mille elektrisüsteem ei pruugi pikale käivitamisele ja seejärel täiskoormusele vastu pidada. Kindlasti ei tohi auto soojendamiseks kasutada lahtist tuld ning ka lisapuhuritega maksab olla ettevaatlik,“ selgitas Laanepõld.

Ohutussõnumid külmal ajal kütmiseks:

  • Hoidu ülekütmisest! Kütta tuleb mõistlike kogustega, et vältida ahju ülekuumenemist ning kindlasti on oluline ka küttekolde regulaarne hooldamine ja puhastamine professionaalide poolt selleks, et vältida tahmapõlenguid korstnas

  • Jälgi, et sa ei sulge kütmisel siibrit liiga vara

  • Ära kata soojapuhureid ja radiaatoreid riideesemetega kinni

  • Veendu, et sul on kodu laes olemas töökorras suitsuandur

  • Märka ja abista lähedasi külmaga toime tulla