Järving märkis, et side väliskeskkonnaga ja õiged valgusolud toetavad keskendumist ja parandavad seeläbi õpitulemusi. „Oluline on just hajusa valguse saavutamine, mis loob kontrastsete ja teravate varjude asemel ühtlased valgusolud,“ rääkis Järving.

Kaasaegsete hoonete planeerimisel on soovituslike nõuete kohase loomuliku valguse tagamine keerukam kui esialgu tundub, kuna suured aknapinnad võivad tekitada hoones täiendava jahutusvajaduse.