„Võime lugeda suitsuandurite kontrollimise aktsiooni kordaläinuks, sest inimestele tuli suitsuanduri vajalikkus taas meelde. Andurite müüjad kinnitavad, et andurite müük kasvas hüppeliselt, seega on põhjust arvata, et lisaks kodudele, kus kontrolle teostasime, paranes loodetavasti ka teiste kodude tuleohutus,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.

Nädala jooksul kontrolliti suitsuandureid 5439 kodus. Suitsuandur oli puudu 417 kodus (7,6%). Suitsuandur oli olemas, aga ei olnud töökorras 919 kodus (17,6%).

Rannala lisas, et suitsuandurite olemasolust ning probleemidest saadi üsna hea pilt. „Teeb väga murelikuks see, et kui täna juhtuks tulekahju, siis pea veerandis Eesti kodudes suitsuandur sellest teada ei anna, sest seda lihtsalt pole või pole see töökorras,“ märkis Rannala. „Tunnustan neid, kes võtsid vaevaks oma andurid üle kontrollida. Oli ka neid kes tundsid muret naabrite pärast ja aitasid ka neil andurid paigaldada või neid kontrollida. Jätkame sellise hoolivusega ja loodame, et peagi on 100% kõikides majapidamistes andurid olemas. Selliselt ühiselt pingutades jõuame turvalisema Eestini,“ ütles Rannala.

Lühimenetlusi tegid inspektorid 50 korral. „Kogu ettevõtmise eesmärk ei olnud trahvida, vaid saavutada olukord, kus inimestel on kodus töötav ja nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur. Inspektorid vaatasid iga elamist individuaalselt. Kui andur oli elamisest täiesti puudu, ka sahtlis polnud, siis trahviti. Kui andur oli olemas, aga patareid tühjaks saanud, siis anti inimesele võimalus andurile esimesel võimalusel patarei hankida ja nii ei pruugigi trahvi tulla. Oli ka juhuseid, kus inspektor või päästemeeskond aitas anduri lakke tagasi panna,“ selgitas Rannala.

Põhjendusi anduri puudumise kohta oli erinevaid, inimesed olid unustanud või polnud poes andurit saada või ei teatudki, et see kohustuslik on. Osades korterites elasid välismaalased, kes ei ole kuulnud anduri kohustuslikkusest. Paljudes korterites olid üürnikud, kes ei teadnud, miks omanik andurit ei ole pannud. „Üürikorteris on anduri paigaldamine omaniku kohutus, kuid kui omanik seda siiski teinud ei ole, soovitan üürnikel rahuliku une tagamiseks elupäästja endale ise paigaldada,“ märkis Rannala.

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 33 inimest, neist enamiku kodudes kahjuks puudus suitsuandur.

Tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti ning andur aitab tulekahju avastada varakult, kui see on veel väike. Tulekahju korral on kiire tegutsemine ülioluline. Tulekahju areneb eluohtlikuks viie minutiga, suitsugaasid täidavad ruumi, muutes ellujäämisvõimalused võimatuks. Andur tuvastab suitsugaasid ka väikeses kontsentratsioonis ja annab häiret valju heliga, ning annab võimaluse evakueeruda. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

Igas kodus peab olema vähemal üks töökorras suitsuandur. Soovituslik on paigaldada suitsuandur igale korrusele, või isegi igasse tuppa. Paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhisest ja kasutada ainult anduriga kaasas olevaid paigaldusvahendeid. Kontrollige suitsuanduri tööd kord kuus. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Testimine on oluline suitsuanduri veatu ja pideva töövalmiduse tagamiseks.

Suitsuandurite eluiga on olenevalt tootjast ja hinnast 3-10 aastat ning seejärel tema töövõime väheneb või kaob. Seega kõik, kes on oma koju suitsuanduri aastaid tagasi paigaldanud, peaksid üle vaatama, kas on vajalik ehk andur välja vahetada. Kuid ka anduri ostmisel ja väljavahetamisel tuleb jälgida, et tootel oleks CE märgis, märge suitsuanduri vastavuse kohta standardile EN14604:2005 ning selle säilivustähtaeg ei oleks möödunud. Juhul kui tekib kahtlus, seadme töökorras oleku osas, palume pöörduda müüja poole.