Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on regulaarsed kogumisringid linnaelanike poolt hästi vastu võetud ning võimalust anda ära kodu lähedal ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke esemeid kasutatakse aktiivselt. Ent oluline on seekord tähelepanu pöörata aina suurenevale ühekordsete e-sigarettide hulgale. “E-sigaret on elektroonikaseade, milles olev aku sisaldab ohtlikke ained ja võib sellega tekitada keskkonnakahju. Seetõttu ei tohi kindlasti visata neid tavalise prügi sekka või veel vähem loodusesse. Ohtlike jäätmete kogumisringil võetakse vastu ka kasutatud e-sigarette. Tavapäraselt saab neid viia tagasi kauplustesse, jäätmejaamadesse või ohtlike jäätmete kogumispunktidesse. Kasutatud e-sigarette võetakse vastu tasuta,“ märkis Vimm.

Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi Epler & Lorenz AS-ile taaskasutuseks ja materjalidena ringlusesse ning seeläbi ei satu nad olmejäätmete hulka või loodusesse. Kasutuskõlblikud asjad antakse üle MTÜle Uuskasutuskeskus, kes need uuesti ringlusesse suunavad.

Kogumisringide ajagraafikud leiab SIIT.

Mida vastu võetakse?

Ohtlikest jäätmetest võetakse kogumisringil vastu majapidamises tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, sh e-sigaretid.

Kasutuskõlblikest esemetest võetakse kogumisringil vastu terveid ja puhtaid raamatuid; nõusid ja muid köögitarbeid; riideid ning muid kodutekstiile; mänguasju; jalanõusid; hobivahendeid ja sporditarbeid; jalgrattaid, sisustusesemeid (sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms); aksessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms); väiksemaid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Suuremaid kasutuskõlblikke esemeid nagu mööbel ja töökorras koduseadmed (nt külmikud, pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta. Need on võimalik viia Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaamas asuvasse korduskasutusruumi või MTÜ Uuskasutuskeskuse poodidesse.