Taskumets

Linnad põhjustavad korraga erinevaid keskkonnaväljakutseid, aga tunnevad ühtlasi kõige teravamalt ka selle tagajärgi, näiteks kliimakriis, saaste ja bioloogilise mitmekesisuse häving. Linna ökosüsteemid on intensiivse maakasutuse, rohealade eraldatuse ja võõrliikide tõttu võrreldes tavalise looduskeskkonnaga vähema bioloogilise mitmekesisusega.

Arhitektil on keskkonnale tugev mõju. Nende võimuses on kasutada disaini keskkonnateadlikkuse parandamiseks ja kasutada oma kujutlusvõimet looduse taastamiseks. Parim viis linnakeskkonda hõivata ja muuta on võtta planeerimisprotsessis arvesse nii maastiku kui linnapildi iseloomu ja ökoloogiat.

FUTU läheb nendele väljakutsetele vastu maastikuarhitekti tööriistadega. Taskumetsa eesmärk on ammutada inspiratsiooni looduse taasrikastamise kontseptsioonist ja rakendada seda Tallinnas. Tuua linna erinevat tüüpi taimi, taastada linnaruumis putukate ja pisiloomade elupaigad ning võimaldada inimestel taasluua side loodusega. Pikemas perspektiivis toob see algatus kasu mitte ainult keskkonnale, vaid ka pealinnas elavatele inimestele. Lisaks aitavad taskumetsad linnadel kliimamuutuste mõjudega kohaneda.

Taskumets

Taskumets võimaldab muuta vananenud rohealad rahulikuks puhkepaigaks, mis on loodud loodusliku bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks ja õhusaaste vastu võitlemiseks.

Projekti skaalaks on parkimiskoht, mis on kergesti hoomatav, võrreldav ja kopeeritav suurus. Taskupargi erinevad pinnad näitlikustavad võimalikke taimeliikide kooslusi, tõstavad tolmeldajate osakaalu ja parandavad pinnase kvaliteeti. Üldeesmärk on luua jõuliselt arenev ja rikastatud ökosüsteem.

Kohtumine Taskumetsa ja arhitektidega leiab aset 21.09.2023 kl 17-20. Rohkem infot leiad Disainiöö lehelt.