Kaose aiandust (chaos gardening - ingl.k) võib kirjeldada kui sihipärast organiseerimatust: kogud kasutamata seemned kokku, puistad need juhuslikult laiali ja vaatad, mis sellest sünnib.