Aiaehitiste valik on lai ning nende populaarsus kasvab üha. Lehtlad, varikatusega terrassid, väliköögid ja aiamajad on vaid mõned näited erinevatest rajatistest, mida saab oma aia funktsionaalsuse parandamiseks püstitada. Kuid enne rajatiste ehitamist tuleb tegeleda eeltööga. Viia end kurssi seadustikuga ja vajaliku dokumentatsiooniga, sest omavalitsuste nõuded võivad erineda. Seetõttu on soovitatav enne rajatiste ehitamist konsulteerida spetsialistiga, et veenduda oma aia sobivuses ning rajatiste vastavuses kohalikele ehitusnormidele.

Igal ehitisel oma eesmärk

Lehtlad ja varikatusega terrassid pakuvad varju ja kaitset päikese eest ning sobivad piknikute ja koosviibimiste korraldamiseks. Need kergrajatised ei vaja tavaliselt ehitusluba ja sobivad hästi aia esteetiliseks täienduseks.

Väliköögid võimaldavad mugavalt aias toitu valmistada, grillida ja nautida õues toidu valmistamist. Väliköögi rajamine nõuab enamasti ehitusluba ning spetsialisti abi, kuid tulemus on väärt vaeva.

Aiamajad on suuremad rajatised, mis võivad olla kasulikud laste mängumajana või külla tulnud sugulaste majutamiseks. Aiamaja ehitamine nõuab ehitusluba ning tuleb tagada, et rajatis sobiks ümbritseva keskkonnaga.

Kus on asja õige koht?

Lisaks ehituslikele aspektidele tuleks aia kujundamisel arvestada ka aia funktsionaalsusega ning sellega, mida plaanite aias peale taimede hooldamise veel teha. Kui näiteks soovite seal kokata ja kaetud laua taga sõpradega pikki suveõhtuid veeta, siis võib olla vajalik rajada varjualune või väliköök. Kui soovite aga lastele mänguala, siis võiks kaaluda mängumaja, ronila või kiikede püstipanemist.

Enne ehitamist peate veenduma, et nendega seotud seaduslikud nõuded on täidetud. Erinevate omavalitsuste nõuded võivad olla erinevad, mistõttu on oluline tutvuda kohaliku seadustikuga. Samuti tuleb arvestada naabritega ning neilt vajadusel nõusolekut küsida. See aitab vältida tulevasi lahkarvamusi ja vaidlusi.

Ehituse planeerimine ja ajastus

Ehitusprojekti läbimõtlemine ja planeerimine on oluline samm ka elamule lisaväärtust andvate rajatiste ehitamisel. Veenduge, et teil on selge ettekujutus rajatise suurusest, asukohast, materjalidest ja ehitusnõuetest. Samuti on oluline arvestada ehituse ajastusega, et vältida segadust ja ebamugavusi aia kasutamisel ehituse ajal.

Tühjast-tähjast head asja ei saa

Aiarajatiste ehitamisel tuleks valida sobivad ja vastupidavad materjalid, mis taluvad ilmastikutingimusi ning sobivad aia üldise stiiliga. Puit on üks populaarsemaid materjale, kuid võib kaaluda ka metalli, plastiku või betooni kasutamist sõltuvalt rajatise tüübist ja eesmärgist.

Ehitamine on suurepärane võimalus muuta oma aed atraktiivsemaks, funktsionaalsemaks ja meeldivamaks kohaks, kus veeta aega. Rajatiste valik on lai, ulatudes lihtsatest lehtlatest suuremate aiamajadeni. Enne rajatiste ehitamist tuleb teha eeltööd, viia end kurssi seadustikuga, kooskõlastada plaanid naabritega ning võtta vastu läbimõeldud otsused ehitusmaterjalide ja -meetodite osas. Ehitusprotsessi planeerimine ja spetsialistidega konsulteerimine tagab, et tulemus vastab teie ootustele ning on kooskõlas kohalike ehitusnormidega.

Millal on vaja ehitusluba?

Ehitusloa vajadus sõltub sellest, mida ehitama hakatakse või mida ehitisega tehakse (rajatakse, laiendatakse, lammutatakse jne), samuti sellest, kui suur ehitis on. Ehitusluba ei vaja aiarajatised, mis on ehitisealuse pinnaga kuni 20 meetrit ja kuni 5 meetrit kõrged.

Ehitusseadustiku järgi on ehitusluba kohaliku omavalitsuse nõusolek:

  • püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikud rajatised,

  • laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa,

  • rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa,

  • lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.

Ehitusluba annab ühtlasi õiguse ehitise tehnosüsteemide muutmiseks. Ja kui on taotletud ehitusluba ehitise laiendamiseks, siis annab see õiguse ka sama ehitise rekonstrueerimiseks.

Ehitusprojekt peab olema ehitusloaga kaasas

Kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba, siis tuleb selle taotlemiseks esitada ka ehitusprojekt. Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Ehitada tuleb alati ehitusprojekti järgi. Ehitusprojekti staadiumid on eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt. Ehitusloa jaoks ei ole vaja väga põhjalikku projekti koostada ja seetõttu tehakse esialgu eelprojekt. Küll on aga hiljem vajalik põhjalikum töö- või põhiprojekt, kus on kõik ehitamise protsessid jooniste ja detailidena välja toodud.

Plussid ja miinused: ehitada saun ise või osta

Olgugi et sauna mõõtmeid on üsna lihtne arvestada — igale inimesele on vaja vähemalt kaks meetrit ja lae kõrgus põrandast vähemalt kaks meetrit —, läheb ehituseks endaks vaja päris põhjalikke teadmisi. Nii soojusisolatsioonist, vee- ja niiskustõkkest kui ka ventilatsioonist. Just see on põhjus, miks päris igaüks sauna valmis ei ehita.

Juhul kui ehitus- ja puidutöö on käpas, saab tõenäoliselt sauna püstitamisega ka ise hakkama. Siiski on mõned tööd, milleks tasub paluda spetsialistide abi: elektritööd ja puuküttega sauna ehitamisel pottsepatööd.

Oma võimalusi ja võimeid hinnates tasub läbi mõelda, kas ikkagi ehitada ise või vaadata valmis sauna poole.

Ise ehitamine

+ Säästab raha – hoiab meistrite palkamise arvelt kokku.

+ Vabad käed. Saab kõik enda nägemuse ja soovide järgi teha.

+ Isetegemisrõõm.

– Teadmiste ja oskuste puudumisel on apsakad kerged tekkima. Ajapikku võivad välja kooruda suured ehitusvead ja nii võib isetegemisrõõm hiljem kalliks maksma minna.

– Meeletu ajakulu. Ehitus ehituseks – enne selle juurde asumist on vaja põhjalikku eeltööd.

Valmis saun

+ Säästab aega ja vaeva. Ise nullist ehitamine on ajaliselt paras väljakutse ning nõuab vastavaid tööriistu ja põhilisi puusepaoskusi.

+ Valmislahendust on lihtne kokku panna. Vajadusel saab sauna juba mõne tunniga, samal ajal kui omaenda sauna ehitamine võib võtta nädalaid.

– Tavaliselt on valmislahendus kulukam.

– Saab disainis ja lahenduses vähem kaasa rääkida. Iga lisaliigutuse eest tuleb juurde maksta.

Allikad: Maaleht, erileht Moodne Kodu, ehitusseadus