Žürii otsusel on kuue parima töö märgusõnad tähestikulises järjekorras „Aed“, „Paabel“, „Puidust siluett“, „Roheline kultuurikeskus“, „Tarte Tatin“ ja „The Line and the Dot“.

„Aed“

Võistlusala suurusega ligikaudu 4,6 hekatarit asub Kesklinna linnaosas Emajõe kaldal, Tartu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja osaliselt vanalinna muinsuskaitsealal. Võistlusala ulatub ühte pidi Küüni tänavast Emajõeni ja teistpidi Tartu kaubamajast ja turuhoonest Poe tänavani. Uue kultuurikeskuse kinnistu aadress on Vanemuise 1, Tartu.

„Paabel“

Osalejate ülesanne oli esitada ideekavand kultuurikeskusest, kus on ruumid Tartu linnaraamatukogule, Tartu kunstimuuseumile, sündmuskeskusele ja teistele kultuurikeskust toetavatele funktsioonidele. Lisaks peab keskuse ümber olema elurikas ja mitmekesine pargimaastik ning inimmõõtmeline avalik ruum. Hoone peab sobituma etteantud asukohta ja miljöösse ja looma terviku Emajõe-äärse linnaruumiga.

"Puidust siluett"

Arhitektuurivõistluse žürii esimehe Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul oli väga rõõmustav, et huvi südalinna kultuurikeskuse projekteerimise vastu oli arhitektide hulgas väga suur. Esitati 105 tööd. „Nii suur hulk töid tegi otsustamise kindlasti keerulisemaks, kuid samas andis kindluse, et leiame üles selle ühe ja õige töö, mida Tartu lõpuks vajab,“ lisas linnapea.

"Roheline kultuurikeskus"

Võidutöö kuulutatakse välja 14. juulil kell 14 Autovabaduse puiestee laval toimuval auhinnatseremoonial.

"Tarte Tatin"
"The Line and the Dot"