Kui vanasti oli vihmavee kogumine miski, mis kuulus pigem maapiirkondade ja aedlinnade praktikasse, siis tänapäeval on kooskõlas rohelise ehitamise põhimõtetega hakatud laialdaselt otsima vihmavee kogumise ja kasutamise võimalusi ka linnades.

Kus vihmavett kasutada?