Tänavuse suve algus on olnud erakordselt kuiv ning juba praeguseks on üle Eesti olnud mitmeid metsa- ja maastikutulekahjusid. Seetõttu on jaanilõkke tegemisel ettevaatlikkus ääretult oluline ning tule tegemisega kaasnevad võimalikud ohud tuleks hoolikalt läbi mõelda. Tuleohutuse seadus paneb absoluutselt igale isikule kohustuse tagada tuleohutus, sh looduses ning rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.

„Jaanilõket tehes tuleks igal maaomanikul mõelda enda ja lähinaabrite vara ning piduliste tervise peale ning järgida tuleohutusnõudeid. Enne tule tegemist veendu, et lõkkekoht oleks hoonetest ja mistahes looduslikust või ladustatud põlevmaterjalist ohutul kaugusel, tuule suund ja tugevus ei soodustaks tule laialikandmist, lõkke või grilli juures oleks valmis esmased tulekustutusvahendid, pinnas niisutatud, lõkke ümber paigutatud kivid või kaevatud pinnasevall,“ sõnas Gjensidige Eesti ärikliendi kindlustustoodete vanem-riskijuht Raul Suup.

Praegusel tuleohtlikul ajal on keelatud looduses suitsetamine, grillimine ning küttekoldevälise lõkke tegemine. Kuigi nädala ilmaprognoos lubab lähipäevil hoo- ja äikesevihma, on lõplikku ilma siiski hetkel veel raske ennustada. Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet ütles, et esialgu on päästeamet andnud loa jaanilõkke tegemiseks, kuid kindlasti hoitakse silma peal ilmaprognoosil. „Tuletegemise keeld metsas ja maastikul endiselt kehtib, kuid külaplatse ja koduaedu keelualade sekka jaanipühade ajal ei arvestata,“ sõnas Taavet.

Kindlustusseltsi sõnul ei ole varasematel aastatel jaanitule tegemine märkimisväärselt rohkem õnnetusjuhtumeid põhjustanud, kuid suuremaid kahjusid on toonud näiteks hooletu grillimine hoone vahetus läheduses. „Sel aastal oleme aga olukorras, kus peame korduvalt ja tõsiselt viitama erakordselt kuivadele ilmadele. Et tuleõnnetus meeleolukat jaaniõhtut ära ei rikuks, siis võiks jaanilõke olla kindlasti tavapärasest tagasihoidlikum ja „kitsastes oludes“ oleks mõistlik kaaluda isegi sellest loobumist“ manitseb Raul Suup. Samuti paneb Gjensidige kindlustus kõigile südamele, et pikalt kasutuseta seisnud grill tuleks enne kasutamist üle vaadata ning veenduda, et see oleks töökorras. Erilist tähelepanu vajavad just gaasigrillid ning soovitatav oleks enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda kasutusjuhend ja sealsed ohutusnõuded.

Selleks, et saaksid südamerahus head seltskonda ning jaaniõhtut nautida, pea kinni järgmistest ohutu tuletegemise kuldreeglitest:

  • Tee jaanilõke ettevalmistatud pinnasele ning paiguta lõkke ümber kivid või moodusta pinnasevall.

  • Veendu, et lõkke ümbruses ei oleks kergesti süttivaid materjale.

  • Süüta lõke vaid tuulevaikse ilmaga.

  • Viska lõkkesse vaid puhast puitu ja paberit.

  • Veendu, et lõke oleks hoonetest ja muust põlevmaterjalist vähemalt 13 sammu ehk kaheksa meetri kaugusel.

  • Hoia lähedal esmased tulekustutusvahendid – nt tulekustuti või veeämber.

  • Ära jäta lõket järelevalveta ning valige oma seltskonnast lõkkevalvur!