Noorte arhitektide töötoa „Sustainable City“ käigus otsiti lennukaid ideid Pärnu uuele linnaosale. Nimelt kavatseb Clever Cities Group rajada Pärnu jõe kaldale Suur-Jõe tänava tühermaale kaasaegse linnaosa, mille suurus on 10 hektarit ja elanike arvuks hinnanguliselt 1600 inimest. Töötoas osalenud noorte arhitektide ülesandeks oli kavandada uuele linnaosale visioon, mis saab aluseks avaliku arhitektuurivõistluse lähteülesandele.

Noored arhitektid julgustasid ehituses kasutama tühermaal leiduvaid materjale ja ehitusjäätmeid, pakkusid vihmavee kogumise ja kogukonnaaianduse ideid ning lahendusi sellele, kuidas pöörata linnaku kasuks tuule- ja päikeseenergia. Arvestati loodusliku ja kultuurilise mitmekesisusega ning sotsiaalse jätkusuutlikkusega. Viimane tõigi võidu meeskonnale, kuhu kuulusid Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud noored arhitektid Mark Aleksander Fischer, Siim Tanel Tõnisson ja Ra Martin Puhkan ning Askim Naz Yildiz Aalto Ülikoolist.

Kavand „Clever Cities Connects“. Vaade merelt

„Võitjameeskond juhtis tähelepanu olulisele tõsiasjale, et me ei saa rajada ainult ühele ühiskonnagrupile monofunktsionaalset linnaosa. Linnaosa elujõulisust silmas pidades on oluline, et seal oleksid taskukohased elamispinnad näiteks politseinikele, õpetajatele ja haiglaõdedele. Loodan, et võimalikult suur osa töötoas genereeritud ideedest jõuab ka reaalsusesse,“ kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Kavand „Clever Cities Connects“ on autorite sõnul planeering, mis võtab fookusesse uue ja olemasoleva linna ühendamise ning mille sihiks on olla Eesti esimene sotsiaalselt jätkusuutlik uusarendus. Visiooni kohaselt on Riia tänaval uus trammiliin, mis ühendab Rail Balticu raudteejaama ja vanalinna. Ankrupunktidena nähakse kultuurilinnakut endise katlamaja aladel ja uut tihedat ärilinnakut, mis on tugevalt integreeritud olemasoleva tööstusalaga krundi idapoolses otsas. Selleks, et planeering oleks sotsiaalselt jätkusuutlik ja uues linnaruumis oleks tagatud tugev kogukonnatunne, on kavandatud nii üürimaju Pärnu elanikele kui ka kooperatiivseid kortermaju.

Kavandil „Clever Cities Connects“ on nii üürimaju kui ka kooperatiivseid kortermaju

Žürii märkis ära ka töö „Adventure Bay“, mis keskendus kultuurilisele mitmekesisusele ja loomingulisele linnakeskkonnale, tuues kokku erineva taustaga inimesed. „Integreerides säästva disaini põhimõtteid, avalikke väliruume, interaktiivseid näitusepindu ja rannaäärseid mugavusi, annab see idee kohalikule kogukonnale võimaluse taas leida oma juured. Nii saab samaaegselt luua ainulaadse sihtkoha, kus külastajad saavad kogeda ja hinnata kalapüügi kultuurilist tähtsust,“ kirjeldasid žürii erikiituse pälvinud kavandi autorid Valerii Krinberg (Eesti Kunstiakadeemia), Evelīna Tetere (Riia Tehnikaülikool), Alina Oncica (Ion Mincu Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ülikool) ja Aleyna Canpolat (Eesti Kunstiakadeemia) oma tööd.

Kavand „Adventure Bay“