Tulekahju on alati kergem ennetada kui kustutada ja iga inimene saab palju teha, et oma ümbrus võimalikult tuleohutuna hoida.

Nii lõkke- kui ka grillimiskohas tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist veendu, et tuli ja põlemisjäägid on kustunud.

NB! Tuletegemise ohutusreegleid eirates võib tule tegemine päädida suure kahjuga, kus kannatada saavad inimesed ja kodudki. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab lisaks lõkke tegemisele ka maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist. Kulupõletamine ja süütamine on aastaringselt keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.