Terrassi ehitamise hind hõlmab endas nii pinnase töötlemist, vundamendi rajamist, materjali paigaldustöid, immutatud terrassilaudade ja teiste abimaterjalide maksumust ning ka kulusid tööjõule. Keskmise hinna arvutamisel võeti aluseks Hange.ee keskkonda lisatud töödele ehitusfirmade poolt tehtud pakkumised.

Hange.ee ehituskeskkonda 2023. aastal lisatud tööde põhjal kujunes keskmiseks terrassi ehitamise hinnaks 118€/m2.

Terrassi ehitamise kulud

Terrassi ehitamise hinnad jäävad vahemikku 73-180€/m2. Väljatoodud hinnavahemik peegeldab keskkonda lisatud ja sarnastele tingimustele vastavaid töid ning ehitusettevõtete poolt tehtud kõige madalamat ning kõrgemat hinnapakkumist.

Terrassi ehitamisel sõltub selle ruutmeetri hind oluliselt täiendavatest teguritest ja töödest. Väga otseselt mõjutab terrassi lõpliku hinda terrassilaua materjal ja ka pinnas ning vastavalt sellele vundamendi valik. Töö hinda võib tellija jaoks positiivselt mõjutada rajatava terrassi suurus, kuna üldjuhul tekitab suurem objekt mastaabiefekti, mistõttu võib terrassi ruutmeetri hind väheneda.

Puitterrassi ehitamise hind varasematel aastatel

Hange.ee keskkonnas ajavahemikul 2020-2021 lisatud tööde põhjal, mis vastasid sarnastele tingimustele, kujunes terrassi ehitamise maksumuseks keskmiselt 69€/m2. Seega on aastaks 2023. kasvanud terrassi ehitamise kulud umbkaudu 71%. Hinnatõusu taga on suuresti materjalide kallinemine.

Allikas: hange.ee