Päästeameti 2022. aasta statistika näitab, et mullu sai 252 hoone tulekahju alguse elektrist ja neist vähemalt 222 puhul oli tegemist elektripaigaldise või -seadme rikkega. Elektrist algavad tulekahjud tekivad sageli vananenud või ülekoormatud juhtmestiku, pistikupesa või kaitseseadme halva kontakti ja pistikupesa sädelemise tõttu. Vahel on tulekahju puhkemise põhjus ka see, et elanik ise on teinud elektritöid ning vastavatest oskustest on jäänud vajaka. Kodumasinate puhul saab tulekahju kõige sagedamini alguse külmkapist, pesumasinast, veeboilerist, televiisorist või elektripliidist.

„Statistika näitab, et elektrist tingitud tulekahjude arv on tõusnud, ja see on kurb tendents,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin. „Elektriseadmete kasutamisel ja elektrisüsteemi puhul tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Ka kodumasinatel on eluiga ja amortiseerunud seadmeid kasutada ei tohi. Kui kodumasinat saab siiski remontida, tuleb see töö jätta vastava spetsialisti hooleks, sest vaid siis saab olla kindel, et töö on tehtud korralikult ning remonditud süsteemid ja seadmed ei kujuta ohtu. Kindlasti ei tasu vastavate oskusteta inimestel endil hakata elektriseadmeid ja -süsteeme remontima,“ lisas Usin. „Ka kodunõustamiste käigus näeme, et paljudes kodudes on elektrisüsteemid pärit sügavast nõukogude ajast. Sageli on need ajaga ohtlikuks muutunud ja vajavad väljavahetamist.“

Elektrilevi kodulehel on olemas mugav võimalus saada esmane kiire digikonsultatsioon elektrikut tellimata. Koduse elektrisüsteemi põhjalikuks hindamiseks on võimalik tellida elektriaudit. Seda saab mugavalt teha näiteks Eesti Energia kodulehelt.

Nii ei tohi juhtmed olla!

Lisaks kodusele elektrisüsteemile tuleb tähelepanelik olla ka kodust lähemal ja kaugemal asuvate elektriliinidega, sest nende juures juhtuvad õnnetused on eriti raskete tagajärgedega.

Eleringi liinide käidu talituse juhi Andrus Veeleiu sõnul on kõrgepingeliinide läheduses vaja alati ohust teadlik olla. „Tavapärasel liikumisel liinikaitsevööndis ja liinide ning mastide all ohtu ei ole, kuid kohe, kui tegemist on mõne töö tegemisega, nt põllutööd traktoriga, või ehitustööd, kus suured veokid liiguvad liinide all, tuleb veenduda, et õhuliini ja masina vahemaa oleks ohutuks töötamiseks piisav.“ Kui on kahtlus, et õhuliini juhtmed on liini alt läbi sõitva masina jaoks liiga madalal, tuleb kindlasti töö tegemine kooskõlastada liinivaldajaga. „Kõrgepingeliinidega seotud õnnetusi juhtub vähem kui koduse elektriga seotud õnnetusi, kuid need võivad olla sedavõrra raskemad, kuna tegemist on ikkagi kõrgepingega,“ märkis Veeleid. „Selleks et liinist elektrilöök saada, ei pea isegi juhtme vastu minema, piisab juba 2,5-meetrisest vahemaast,“ lisas ta hoiatuseks ning tõi näiteks ka jaanilõkked ja grillihooajal piknikul süüdatud lõkked, mis elektriliini all tehtuna võivad kerkiva suitsusamba tõttu põhjustada lõkke ääres olijatele ohtliku elektrilöögi.