Uus vallamaja on kavandatud Jüri alevikku Aruküla tee äärde, olemasolevast vallamajast umbes kilomeetri kaugusele. Samal kinnistul paikneb ka Jüri tervisekeskus, millega koos rajati sinna keskväljakuna mõeldud esinduslik väliruum. Kavandatav uus Rae vallamaja hoone peab tekitama sümboolse sidusa keskpunkti ümbritsevale alale.

„Oleme loomas ja arendamas Jürisse üht olulist Rae valla keskust ja seetõttu oli väga positiivne üllatus, et võistlusele saabus nii palju töid ja see teema kõnetas ka teisi. Olemasolev hoone on jäänud vallamaja funktsiooni täitmiseks kitsaks ning ajale jalgu ja ei võimalda rakendada parimaid tööpraktikaid. Oleme väga ootusärevad, et uue vallamajaga suudame veelgi efektiivsemalt elu Rae vallas edasi viia. Vana vallamaja aga ehitame ümber huvialakooliks ja koos kultuurikeskusega hakkab see olema hästi funktsioneeriv tervik,“ kommenteeris Rae abivallavanem ja žürii liige Anna Õuekallas.

Tema sõnul lisaks funktsionaalsusele otsis vald võidutöös olemasolevasse keskkonda sobituvat ning tulevikku vaatavat lahendust nii seest kui väljast. „Et uus vallamaja ei oleks hoone, millest lihtsalt mööda sõidetakse, vaid mis köidab pilku ja kutsub enda juures peatust tegema,“ lisas Õuekallas.

Žürii hinnangul esitab võidutöö selge vormi, tugeva kontseptsiooni ja huvitava arhitektuuriga lahenduse, mis harmoneerub olemasoleva tervisekeskusega, sobib hästi kogukonna keskuseks ja ühendavaks maamärgiks ning ei mõju pelgalt kontorihoonena.

Hoone on põnevalt ja värskelt liigendatud ning esimese korruse paindlik lahendus on üks õnnestunumaid. Hoonet ümbritsev varikatus loob kogu hoone perimeetril kutsuva frondi ja seda õigustatult – tänavatasandi korrus on kõikidele külgedele avatud, mis loob palju erinevaid kasutusvõimalusi. Hästi on õnnestunud peafuajee ja nõustamiskabinettide veidi eraldatud asukoht. Vallavolikogu saali asukoht on loogiline ja võimaldab ristkasutust.

Hoone sisemine logistika on piisavalt kompaktne kontorikorruste liigendus lihtne ja paindlik. Ülemiste korruste lahendus on eri osakondi liitev, tuima koridori on väga vähe. Mõlemal kontori korrusel on oma selged eelised – 2. korrusel paikneb terrass ning 3. korrusel on kõrgemad ruumid koos parema vaatega. Hoone karakter mõjub kaasaegselt ja progressiivselt ning sobitub žürii arvates hästi edumeelse valla kuvandiga.

Rae valla elanike arv kasvab jõudsalt ning suur osa elanikkonnast on noored. Praegune Rae huvialakool on kohalikele noortele kitsaks jäänud ning vald planeerib koolile laiendust vallamaja hoones kuna samas hoones asub Rae Kultuurikeskus. Valla areng ja elanike arvu kasv toob kaasa ka vallavalitsuse kohustuste ning pakutavate teenuste mahu suurenemise, mistõttu on Rae ametnike arv kasvanud ning seeläbi tekkis ka vajadus suurema pinna järele.