Mida tähendab zero waste elustiil?

Zero waste elustiil ehk nullkulu elustiil tähendab lühidalt sellist elu, kus üritatakse endast maha jätta võimalikult väike jalajälg. Paljud seostavad zero waste elustiili ainult pakendite ning nende vältimisega, kuid tegelikult on see mõiste palju laiem ning hõlmab kõiki elu valdkondi. Proovides tõlkida ametlikku zero waste definitsiooni, võiks öelda: „Nullkulu elustiil on ressursside hoidmine läbi vastutustundliku tootmise, tarbimise, korduskasutuse ning toodete, pakendite ja materjalide parandamise neid põletamata ning eritisteta pinnasesse, vette või õhku, mis ähvardavad keskkonda või inimeste tervist.“ See definitsioon näitab ilmekalt ära, et tegemist ei ole ainult pakendite vältimisega. Muidugi on pakenditel selles ka oma osa.