Tehasemaja konkursile võib esitada tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2020-2023. Kandideeriv objekt peab üldplaanis vastama kolmele nõudele: hoone või erilahenduse kandev põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust ning eeltoodetud tehase tingimustel ja võistlustöö insenertehnilise lahenduse loomise, tootmise ja ehitamise üle peab kontrolli omama Eesti ettevõte.

Konkurssi korraldab Woodhouse Estonia (Eesti Puitmajaliit koostöös puitmajaklastriga) juba 13ndat korda ning selle peamine eesmärk on tunnustada parimaid Eesti ettevõtete poolt toodetud puidust tehasemaju ja tutvustada puidust ehitamise võimalusi tervikuna. Möödunud aastal osales konkursil üle 20 hoone Eestist ja välismaalt. Kõige silmapaistvamaks hindas konkursi žürii Kodumaja poolt ruumimoodulitest toodetud kortermajad Norras, mis tõusid esile just keerukate tehniliste lahenduste ja liigendatud arhitektuuri poolest.

„Eesti ettevõtted on puitehituse ja tehastes majade tootmise teerajajad. Ka maailma suundumus näitab, et puidust hooned on järjest enam pildis. Puitmaja pole pelgalt palkidest laotud talumaja, mis võib olla paljudele silme ette kangastub. Puit on sobiv ehitusmaterjal ka suurte ja avalike hoonete ehituses. Eesti tootjad suudavad ehitada nii keerukaid kõrghooneid kui käsitööpalgist saunu. Nii soovimegi konkursiga tutvustada puitehituse mitmekülgseid võimalusi ja tehasemajade kvaliteeti,“ kommenteeris konkurssi puitmajaklastri juht ja konkursi eestvedaja Eeva Vahtramäe.

Konkursi parimad valib välja Aasta Tehasemaja žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud arhitektid, ehitusinsenerid ja ajakirjanikud. Konkursil osalemise täpsed tingimused ja juhised on leitavad Woodhouse Estonia kodulehelt rubriigis „Aasta Tehasemaja 2023“.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12.03.2023 ning vajalikud materjalid tuleb esitada elektroonilise ankeedi kaudu (lisamaterjalid vajadusel e-posti aadressil eeva@woodhouse.ee).

Konkursi parimad kuulutatakse välja 5.aprillil Eesti Ehitab messi raames.

Konkurssi toetavad: AkzoNobel, ESSVE, Ingeland, Isover, Karl Bilder, NorDan, SENCO, Kero Trading, Revismo 3D Studio, Riwega, SIGA, Tervemaja, Tyvek, Velux, Viking Window, Rothoblaas

Aasta Tehasemaja konkurssi rahastab osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri projekt, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.