Kodu planeerimine on põnev tegevus: tekitab ootusärevust ja kasvatab unistusi. Samas on tegemist mahuka ja suure projektiga. Kodu ehitamisel on mõistlik ja kohati isegi kohustuslik kaasata erineva pädevusega isikuid ning ettevõtteid.

Maja ehitamine koosneb laias laastus järgnevatest töödest ning tegevustest: krundi otsimine ja soetamine, laenu võtmisega seotud toimingud, tehnovõrkudega liitumised, projekteerijate leidmine, projekteerimistööd, ehitusloa taotlemine, omanikujärelevalve leidmine, ehituse eelarve, ajagraafiku ja tööprojektide koostamine, ehitaja(te) leidmine ja ehituslepingu(te) sõlmimine, ehitusmaterjalide valik ja tellimine, kasutusloa taotlemine, maja kindlustamine ning garantiitööde ülevaatus.