Suuremad probleemid puudutavad lamekatustele paigaldatavaid päikeseparke, kus lisanduvad koormused vajanuks arvestamist juba projekteerimisfaasis ja on olulised kasutatavate materjalide valikul. Ühtlast lumekoormust kandma arvestatud soojustus- ja kattematerjalid rikutakse lokaalse iseloomuga koormust tekitavate paneelide kinnitustega, milleks sageli on vaid kitsas metallriba, raskuseks asetatud betoonist ballast. Samuti rikutakse lamekatuseid katusekatet läbistavate kinnitusvahendite kasutamisega. Sarnase raskusastmega vigu kaldkatustel korrata on keerulisem, kuid mitte võimatu.

Jälgida tuleks lihtsat printsiipi: paneelid ja turvatooted tulevad katusele paigaldada nii, et need ei ohustaks kogu hoone konstruktsioone, katuselahenduse pikaajalist toimimist, ei segaks sadevete äravoolu ja tagaks katusel ohutu liikumise nii katuse enda kui päikesepaneelide hooldamiseks. Päikesepaneelide paigaldamine ei tohi muuta katusekonstruktsiooni tuleohtlikuks. Katusekatet läbistavate kinnituslahenduste kasutamine ei tohi mõjutada piirdetarindi ilmastikukindlust või muuta katusekonstruktsiooni ehitusfüüsikalist loogilist toimimist.