Soojustusmaterjali osatähtsus seina süsteemis on eriline – kuigi see on silmale nähtamatu, on sellest saadavat kasu tunda kogu hoone eluea jooksul, sest õige soojustuse valik tagab hoonele nii energiatõhususe kui ka tuleohutuse. Lisaks parandab see hoone heliisolatsiooni. Paroc kivivillaga on lihtne soojustada madalenergia maja või renoveerimisel vähendada korterelamute energiatarbimist olulisel määral, kõik sõltub valitud lahendustest.

Eestis on elamute ja avalike hoonete üks enim kasutatavaid seinte viimistluslahendusi krohvitavad fassaadid. Värskeimad näited on Uus Mustamäe elamurajoon Aiandi tänaval, Põhja-Eesti Regionaalhaigla fassaad J. Sütiste teel ja korterelamute renoveerimine Mustamäel Siili asumis. Tegemist on ideaalse fassaadilahendusega: parim soojusisolatsioon, mittesüttiv, vastupidav, auru läbilaskev, mõõtmetelt väga stabiilsed ja kauakestvad krohvitud kivivillaplaadid.

Soojustusmaterjalid liigitatakse kogu Euroopas alates 2000. aastast seitsmesse tuletundlikkuse klassi, millest parimad A1 tähisega tooted – näiteks teras, klaas, kivivill – ei ole tuletundlikud, st. ei põle. Krohvitava fassaadi tulekindlaks muutmiseks tasub krohvialuseks soojustusmaterjaliks valida kivivill, mis on valmistatud looduslikult esinevatest vulkaanilist päritolu kivimitest. PAROCi kivivillapaneelid kuuluvad tuletundlikkuse kõrgeimasse euroklassi A1.

Paroc

Krohvitud seina soojustussüsteemi valikul võiks tähele panna ka CE-märgise olemasolu, mis kinnitab, et toodet on hinnatud ning see vastab Euroopa Majanduspiirkonna keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. CE-märgisega võiks olla nii kasutatavad liimid, kinnitusdetailid, soojustusmaterjal, armeerimissegu, armatuurvõrk, krohv ja muud kasutatavad komponendid.

Uue või renoveeritava hoone soojustuslahenduse planeerimisel on tavaliselt eesmärgiks saavutada teatud energiatõhusus hoone. Riikliku energiamajanduse arengukava kohaselt moodustab hoonete energiavajadus olulise osa Eesti energiabilansist ning kodumajapidamiste sektori energiatarve on üle 40% energia lõpptarbimisest, kusjuures suurim osa sellest on tingitud hoonete küttekuludest. See tähendab, et energia kokkuhoiu potentsiaal hoonetes on märkimisväärne ja väga oluline muuta Eesti eluhooned energiasäästlikumaks. PAROCi kivivillatoodetel on parimad soojustusomadused. Spetsiaalse PAROC Linio Pro plaadi soojusjuhtivus on äärmiselt madal ehk 0,034 W/mK, mistõttu võib öelda, et see on parimatega soojustusomadustega krohvitud fassaadidele mõeldud kivivillaplaat Eestis.

Paroc

Teiseks on Paroci kivivillast tooted hea auru läbilaskevõimega, mistõttu liigub hoone ehitamise ja kasutamise ajal kivivillasse tekkinud niiskus vabalt välispinnale ja eraldub läbi krohvikihi ümbritsevasse keskkonda, kusjuures veeauru liikumine ei põhjusta kivivilla soojuslike ja kasutusomaduste muutusi. See on hoone seinakonstruktsioonide vastupidavuse mõttes oluline, sest kondenseeruv niiskus tekitab hallitust ning hoone puitkonstruktsioonid hakkavad pikapeale mädanema. Ka need seinad, mis enne uuendustöid niiskusid ebapiisava kütmise ja tuulutamise tagajärjel, kuivavad kiiresti pärast nende soojustamist kivivillast toodetega. Soome tehniliste uuringute keskuses läbi viidud põhjalik soojustusmaterjalide uuring näitas, et PAROCi kivivill püsib kuivana ka väga niisketes keskkondades – isegi 98% ümbritseva õhuniiskuse korral.

Kivivillatoodete suur eelis võrreldes muude soojustusmaterjalidega on võime säilitada oma stabiilsed mõõtmed igasuguses keskkonnas ning seda kogu hoone eluea jooksul. Näiteks kuumal suvel võib majaseinte temperatuur tõusta otsese päikese käes kuni 70° C ning see põhjustab mõningate soojustusmaterjalide deformeerumist, mis viib krohvi pragunemiseni ja materjali soojustusomaduste halvenemiseni.

PAROC Linio kivivillaplaatide kasutamisel pragusid ei teki ning nende soojusjuhtivus ja tulekindlus on aja jooksul muutumatud. Veelgi enam, kivivilla stabiilsete mõõtmete tõttu saab krohvitud fassaadi värvida ka tumedatesse toonidesse.

Krohvitud seinte soojustamiseks mõeldud tooted ja lahendused

TABEL1: Krohvitavate fassaadide soojustusmaterjalide tehnilised omadused

Plaadid krohvitavatele fassaadidele
 • PAROC Linio 80 – Krohvitav fassaadilamell energiatõhusatele hoonetele, kus soojustusmaterjali kihi paksus on suurem kui 250 mm;

 • PAROC Linio 10 – Standardne krohvitav fassaadiplaat renoveerimiseks ja uutele ehitistele

 • PAROC Linio Pro – uus tõhus kivivillaplaat uutele ja renoveeritavatele ehitistele. Selle soojusjuhtivuse deklareeritud väärtus on 0,034 W/mK ning see sobib ka akna- või ukseavade kohale kaitseribade paigaldamiseks, et suurendada avatäidete tulekindlust.

Hoonete soojustamine PAROC Linio 80 fassaadilamelliga

Fassaadilamelle kasutatakse uute energiasäästlike hoonete puhul kohtades, kus soojustuskihi paksus peab olema enam kui 250 mm. Soojustusmaterjal liimitakse seina külge. CE-märgisega lahendus ei vaja mehaanilisi kinnitusvahendeid.

 • Kandekonstruktsioon: betoon

 • Soojustus: PAROC Linio 80

 • krohv + plastkattega klaaskiuga tugevdatud võrk

 • Viimistluskiht (õhuke krohv)

 • Kasuta avade ümber soojustuseks PAROC Linio 10 või PAROC Linio 15

PAROC Linio 80 lamellidega krohviseinte isolatsioon


Hoonete soojustamine PAROC Linio Pro ja PAROC Linio 10 plaatidega

Kõige tavalisem soojustuslahendus on seinte soojustamine standardsete kivivillaplaatide abil. Soojustusmaterjali võib paigaldada liimi või spetsiaalsete kinnitustega. Liim kantakse plaadi välimisele servale, plaadi siseküljele punktidena või liimitakse täispinnaga.

 • Kandekonstruktsioon: betoon

 • Soojustus: PAROC Linio Pro, PAROC Linio 10

 • Mehaanilised kinnitused

 • Krohv + plastkattega klaaskiuga tugevdatud võrk

 • Viimistluskiht (õhuke krohv)

 • Kasuta avade ümber soojustuseks PAROC Linio 10 või Linio 15

Krohviseinte isolatsioon PAROC Linio Pro ja PAROC Linio 10 plaatidega


PAROC Linio Pro või PAROC Linio 10 kivivillaplaadid sobivad kõige paremini renoveeritavate hoonete seintele. Tavaliselt on renoveeritavate majade seinapinnad ebaühtlased, väiksemaid ebatasasusi on võimalik liimisegu kihiga tasandada. Akende, uste ja muude avade servade soojustamiseks soovitame kasutada PAROC Linio 15 või Paroc Linio 10 kivivilla.

Olemasolev konstruktsioon

 • Vana kandev struktuur: eelnevalt valatud betoonist paneelid

Uus konstruktsioon

 • Soojusisolatsioon: PAROC Linio Pro, PAROC Linio 10 või PAROC Linio 80

 • Välimine krohvikiht koos vajaliku armatuuriga (vastavalt armatuuri lahenduse tootja juhtnööridele).

Renoveeritava seina soojustamine

 • Soojustuse paigaldamine

• Kinnitage soojustusplaadid kindlalt seina külge. Seina ja soojustuse vahele ei tohi jääda õhuavasid. Plaadid tuleb paigaldada nii, et ei tekiks neljas nurga kokkupuutepunkti.

• PAROC kivivillaplaadid kinnitatakse liimsegu ja plastkinnitustega. Kinnitusviis ja kinnitusdetailide arv sõltuvad seina tüübist, tuulekoormusest ja hoone kõrgusest. On väga oluline järgida kõiki tootja ja projekteerija juhiseid.

• Soojustatav pind peab olema tolmuvaba ja puhas, et isolatsiooni- ja krohvikihid korralikult kinnituksid.

• Kivivill hingab niiskuse välja. Kui toote pind muutub pärast konstruktsiooni paigaldamist märjaks, kuivab see tavaliselt kiiresti.

Jaga
Kommentaarid