Jalad võib majalt alt võtta nii mõnigi asi. On siis maa liiga märg ja seetõttu väheneb selle kandevõime või on vundament ebapiisavalt soojustatud, veel hullem, üldse mitte ja pakane saab kerge vaevaga vundamenti paisutada ja nihutada.

Millal peaks peas häirekell tööle hakkama?

Kui kahjustused ilmnevad soklil, kuid maja ei näita vajumise märke ja püsib sirgena, pole ka karta, et vundamendiga midagi lootusetult halvasti. Vundamendikahjustustega on tegu, kui maja kipub lagunema, sest vundamendi alla jääv aluspind veab alt. Väiksemaid kahjustusi saab enamasti siluda lihtsate vahenditega, paigaldades näiteks kohati välja vajunud kive mördi abil tagasi, kui maja sokkel laotud looduskivist. Nendel juhtudel üle muretsemiseks põhjust pole.

Nii viltune ukseraam on selge märk vundamendiprobleemidest.

Kui maja aga juba paigast nihkub, viltu vajub või näitab läbi paindumise märke, tuleb võtta kasutusele tõsisemaid meetmeid. Vanadel meistritel oli taskupõhjas kaasas klaaskuul, millega põranda kaldeid kontrollida, kui see toa ühte serva punuma pani, tasus põhjust uurida. Halvad märgid on ka telliskiviseinte või krohvi mõranemine. Samuti on vajumise märkideks aknad või uksed, mis ei sulgu või ei püsi kinni, lääpas räästad, lahti rebenevad lengide ühenduskohad, isegi seletamatud praod malmist äravoolutorudes.

Olgu öeldud, et viltune põrand ei tähenda tingimata kogu maja vajumist. Võimalik, et läbi on lihtsalt laagid ja asi vaid uue põranda ehitamisega piirdubki.

Soklilt pudenev krohv võib olla märk ka nigelast materjalivalikust või niiskusekahjustusest ja maja alus tegelikult täitsa sirge.

Miks vundamendid vajuvad?

Peale juba mainitud pakase ja liigniiskuse pinnases võib kurja teha liiklusvibratsioon või suure hurraaga ehitamine naaberkrundil. Muist mõjureid pole aga üldse inimtekkelised – oma juurtega võib vundamenti tükeldama kippuda näiteks mõni vanem puu.

Praod plokkvundamentides võivad tekkida materjali kuivamisel tekkivast mahu kahanemisest. Kui mõni aasta pärast maja ekspluatatsiooni võtmist tekivad praod, võib tegemist olla pinnase liikumisest või niiskusest tingitud deformatsioonidega. Sellisel juhul tuleb välja selgitada, kas kahjustuse taga peitub katkine sademevee torustik, ebapiisav drenaaž või hoopis liigniiskusest roostetav plokkide armatuur. Praod ja kahjustused võivad sageli tekkida ka erakordsete ilmastikutingimuste tõttu.

Niiskuse mõjul võib betoonsoklitesse tekkida lubjastus, mis valmistab peavalu peamiselt silmadele. Selline katlakivi kaob tavaliselt aja jooksul iseenesest, kui sokli niiskusallikas on eemaldatud.

Tõhus sademevee- ja kuivendustorustik kaitseb vundamenti niiskuse ning külma eest

Maaleht

Elamu katuselt valgub aastas keskmiselt 50–100 m3 vihma- ja sulamisvett. Sademevesi, mida ei juhita majast eemale, võib koguneda lompidesse ning külmal ajal ka jäätuda, põhjustades aja jooksul ehituskonstruktsiooni niiskuskahjustusi.

Tark oleks sademevee- ja kuivendustorustik planeerida kohe maja kavandamisel. Igal juhul tuleb nii uue hoone ehitamisel kui ka vana renoveerimisel nende torustike projekteerimine usaldada spetsialistile: üksnes nii hoiab ära kõik liigniiskuse probleemid.

Mõlema torustiku paigaldamisel tuleks olla äärmiselt hoolas, sest tehtut hiljem parandada on üsna kulukas.

Töö lihtsustamiseks saab panna dreenid ja sademeveetorud kõrvuti samale alusele. Kui vundament on kõrge ja dreen sügaval, võib sademeveetoru paigutada ka kõrgemale.

Oluline on meeles pidada, et sademevett ei tohi juhtida kuivendustorustikku. Tulvaveest täituvad dreenid hakkaksid sel juhul suruma vett hoone vundamendi poole: torustik töötaks vajalikule täpselt vastupidises suunas.

Kuidas parandada?

Neid eelnimetatud vajumisi saab parimal juhul vältida tulevikus pinnavee hoonest eemale juhtimise, soojustuse uuendamise või sademevete drenaaži paigaldamisega. Maja saab veel päästa ka hoone nurga tõstmisega (kui osa majast on vajunud) või vaiamisega.

Kui majanurka või maja tungraudadega üles tõsta, kutsutakse esimese asjana kohale ehitusprofessionaal. Pärast seda hoolitsetakse selle eest, et äravoolud, tõstmise ajal nihkuda võinud akna- ja ukselengid oleks terved ning et nende funktsionaalsus säiliks. Tõstmisel võib muutuda välisseina tihedus, seda kontrollitakse pärast tõstmist kindlasti.

Kui maja sokkel on looduskivist, tõstetakse seina samuti tungrauaga. Väljavajuvad kivid asetatakse aga oma kohale tagasi.

Ainus hea viis savipinnasel vajunud vundamendi parandamiseks on vaiamine.

Parandamine, kui vundamenti on vaja süvendada looduslike kividega:

- kaevatakse kitsas kraav vundamendi alumise pinnani;

- järgneb vundamendi lammutamine etappide kaupa;

- süvendatakse ja laotakse vundamendi alla uus kiht;

- vana vundamendi alumine pind võrdub süvendatud vundamendi ülemise piiriga.

Parandamine, kui vundamenti süvendatakse betooniga:

- vana alusmüür kas lammutatakse või jäetakse uue sisse;

- kaevatakse kitsas kraav alusmüüri alumise pinna tasemeni;

- järgneb saalungite ehitus ja terasarmatuuri paigaldamine remondiprojekti järgi;

- valutööd;

- alusmüür tehakse sokli osast laiem;

- uus valatud osa jääb maapinnast allapoole.

Allikas: rakentaja.fi

Lugu ilmus esimest korda erilehes Eramaja Ehituse ABC.