Valdav osa endale eluaseme otsijaid on ausad. Ometi oleme kõik vähemalt poole kõrvaga kuulnud lugusid häbematutest puuküürnikest, või näinud uudist, et korteriomaniku kallist remondist ja mööblist jäid pärast üürilise lahkumist alles vaid riismed. Ajutised makseraskused tunduvad nende olukordade kõrval väikse murena, kuigi enamik jamasid seostuvad hilinenud üürimaksete või kuritahtliku mittemaksmisega.

Kõik äsja loetletu on ennetatav, kui vaevud uurima tulevase tehingupartneri tausta. Vastaspoole aus nägu, sorav jutt ja lips lõua all sind selles paraku ei aita, samuti tema maksevõimekusele viitavad aksessuaarid.

Riske vähendab põhjalik taustakontroll

Eesti kohtupraktika tunneb lahendeid, kus häbematust üürnikust lahti saamine on võtnud aastaid. Heausksele omanikule toob säärane maade jagamine kaasa meeletu närvi- ja ressursikulu ning tihti jääb saamata ka kogu üüriraha.

Hätta võib jääda isegi siis, kui võtta appi maakler, sest reeglina on tal käed-jalad tööd täis ja ta jõuab kontrollida tulevase üürniku tausta vaid mõnest üksikust ametlikust registrist, kui sedagi.

Märksa tõhusam on kasutada taustakontrolli teenust, mille käigus tehakse päringud ametlikes registrites ja töödeldakse läbi hulk avalikke allikaid.

Kontrolli käigus uuritakse võimalikke ohumärkide leidmiseks:

  • ametlikku maksehäireregistrit;

  • Maksu- ja Tolliameti võlainfot;

  • kehtivaid karistusandmeid ja kohtulahendeid;

  • Ametlikke Teadaandeid;

  • isiku maksejõuetust;

  • avalikke allikaid, sh sotsiaalmeediakontosid (Facebook, VKontakte, Odnoklassniki, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube);

  • isikuga seotud ettevõtteid ja võimalikke ettevõtlus- ning ärikeelde.

Üürilise kalduvus laamendada pole kirjas üheski avalikus registris, kuid võib taustauuringus välja tulla mõnest vanast sotsmeediapostitusest.

Kasutada teenust või ise registrites tuhnida?

Jah, seda kõike võib teha ise, kui on aega, tahtmist, aga kõige tähtsam – kogemust märgata pisimaidki detaile. Kuid erinevates e-keskkondades ei tunne ennast osavalt kaugeltki mitte kõik ja info hankimisele kulub omajagu aega.

Riskikontrolli teenuse kasuks räägib põhjalikkus, kiirus ja hind, mis võrreldes juba esimese saamata jäänud üürimaksega on märkimisväärselt väike.

Sageli saab soovitud tulemuse juba enne kontrollimise alustamist. Kuna potentsiaalsele üürilisele tuleb teatada, miks tema tausta uuritakse, võib juhtuda, et kurjade kavatsustega üürniku huvi sinu korteri vastu kaob varakult. Ja kui ei kao, toob kontroll lagedale võimalikud ohumärgid.

Pane tähele! Kontrollija ei anna hinnangut, vaid aitab sul langetada otsust, kas minna tehingusse või mitte. Taustakontroll on nagu kindlustus, mida läheb vaja alles siis, kui midagi on juhtunud.

Uuri asja lähemalt Riskikontrolli kodulehelt ja kui kahtled, küsi nõu!

Seadust ei riku

Riskikontroll.ee

Isikuandmete kaitse üldmääruse (ehk GDPRi) artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt tohib isikuandmeid töödelda õigustatud huvi olemasolul, kui see huvi kaalub üles andmesubjekti põhiõigused ja -vabadused.

Üürisuhte puhul on üürileandjal olemas õigustatud huvi kontrollida üürniku tausta, ning see huvi kaalub üles üürilevõtja põhiõigused ja -vabadused. Küll aga tuleb üürileandjal teavitada üürnikku taustakontrolli tegemisest.

Jaga
Kommentaarid