Huvitaval kombel esineb hallitust uuemates majades isegi rohkem kui vanemates. Üks põhjus on selles, et uuemates majades on rohkem niiskust. Nimelt on nüüdisaegsed ehitusmaterjalid õhukindlamad ja kuna õhk ei pääse majas liikuma, hakkab kogunema niiskus, mistõttu tekib aja jooksul ka hallitus. Mida tihedamalt on suletud aknad ja uksed, seda suurem tõenäosus on hallituse tekkeks.

Esmalt tuleb selgeks teha, kas tegemist on hallituse või kopitusega. Vahe on selles, et kopitus näeb küll rõve välja, aga ei ohusta maja struktuuri. Samuti saab kopitusest lahti lihtsamate meetoditega, kui need, millest kohe juttu tuleb.