Puhasta õhksoojuspumba filtrit kord kuus. Filter püüab õhust tolmu kinni ja kui seda liiga palju koguneb, siis soojuspumba küttevõimsus väheneb ja elektrikulu suureneb. Samuti on tolmune filter hea kasvupinnas bakteritele, mis siis omakorda uuesti õhuringlusse satuvad.

Õhksoojuspumba filtri puhastamine on lihtne ning võtab aega kõigest mõned minutid. Kõige hõlpsam on kasutada tolmuimeja väiksemat otsikut. Kui filter on tükil ajal puhastamata või on väga tolmune, siis võib seda ka ettevaatlikult pesta. Enne paigaldamist tuleb filtril lasta korralikult ära kuivada.Kütteseadme paigaldaja või hooldaja saab näidata, kuidas filtri puhastamine käib. Õpetusvideoid leiab ka internetist.

Lase õhksoojuspump spetsialistil kord aastas üle vaadata. Korralise hoolduse täpne töökäik sõltub teenusepakkujast, kuid üldiselt sisaldab see soojusvaheti, ventilaatori ja õhukanalite pesu, tolmufiltri puhastust, külmaaine kontrolli ning seadme üldise seisukorra hindamist. Kindlasti jälgi, et teenusepakkuja väljastaks ka hooldustöid kinnitava akti, sest mõnelt poolt ostetud õhksoojuspumpa tohib ainult lepinguline partner hooldada, vastasel juhul kaotab seade oma garantii.


Kui soojuspumpa kasutatakse ainult kütmiseks, võiks hoolduse teha enne talveperioodi algust. Kui seade on suvisel ajal kasutuses ka ruumide jahutajana, võiks hoolduse jätta kevadisse aega.Õigesti hooldatud õhksoojuspump kestab kauem ning töötab režiimil, kus küttevõime ning elektrikulu on omavahel tasakaalus. Siiski tuleb arvestada, et vanema seadme tõhusus ajapikku kahaneb.

Vahetevahel veendu, et õhuvool oleks takistusteta. Samuti jälgi, et välisosa kondensatsioonivee äravoolukanalid püsiksid puhtana. Kanalite ummistuste vältimiseks tuleb vähemalt paaril korral aastal õhksoojuspumba jahutusfunktsiooni kasutada.

Lülita õhksoojuspump välja ning vajadusel kata kinni, kui teed kodus näiteks remonti, lammutustöid või muid tolmurikkaid tegevusi.

Allikas: Eesti Energia blogi