Ventileeritavad seinad

Üheks korterelamute seinte soojustamise lahenduseks on nn ventileeritavad seinad, mis on sellised seinad, mille puhul jäetakse soojusisolatsiooni ja viimistluskihi vahele ventileeriv õhuvahe ning seina alla ja ülaossa luuakse avad välisõhu ligipääsuks sellesse vahesse. Sellised avad peavad olema mitte ainult seina all- ja ülaosas, vaid ka akende, uste või muude avade juures. Nii takistab ventileeritavas ruumis liikuv õhk niiskuse kogunemist ventileeritavatesse seintesse. Õhuvahe minimaalne laius on 25 mm.

Ventileeritavate fassaadide suur viimistlusmaterjalide valik võimaldab valida värvi, tekstuuri, paneelide tüübi ja suuruse vahel ning kombineerida omavahel mitmeid viimistlusmaterjale. Ehk siis hoone välisilme kujundamisel on väga laialdased võimalused. Kõige olulisem osa ventileeritavast seinast jääb aga fassaadiviimistluse alla – selleks on soojusisolatsiooni ja fassaadikatte kinnituskonsoolid/klambrid. Just nende materjalide valik konkreetse projekti jaoks määrab seina energiatõhususe.

Ventileeritavate fassaadide süsteemid

Ventileeritava fassaadi lahendus peab moodustama terviksüsteemi: kinnituselemendid – kronsteinid/klambrid, tüüblid, profiilid, soojusisolatsioon ja fassaadi viimistlus. Tuleohutuse seisukohalt on oluline süsteemi süttivusklass, samuti esitatakse soojusülekandeteguri väärtuse saavutamiseks vajalik soojusisolatsiooni paksus, iseloomulikud sõlmed ja seinakihi paigaldusnõuded.

Ventileeritavate seinte üks väga oluline osa on kinnitussüsteem. Renoveeritud hoonete ventileeritavates fassaadisüsteemides on enam levinud lahendus, kus fassaadi viimistlussüsteem kinnitatakse konsoolidele. Kinnituslahendused on eriti olulised ventileeritavate seinte puhul. Mitte ainult seetõttu, et kinnitussüsteemi elemendid peavad taluma fassaadi koormusi ja lisaks kinnitatakse neile fassaadiviimistlus, vaid ka seetõttu, et nende materjal ja mõõtmed mõjutavad oluliselt seina paksust, soojusisolatsiooni valikut ja hoone energiatõhusust. Alumiiniumist kronsteinid/klambrid, mis olid pikka aega populaarsed, on juba asendatud roostevabast terasest kronsteini/klambriga. Need, kes otsivad kõrgemat energiatõhususe klassi, võivad kasutada ka ülitõhusaid basaltkomposiitkonsoole.

Alumiiniumi soojusjuhtivus on 13 korda suurem kui roostevabal terasel, seega on soojusisolatsiooni paksus alumiiniumklambrite korral palju suurem kui roostevabast terasest kronsteini/klambriga.

Tugisein (müüritis, g/b paneel), konsool/kronstein, soojusisolatsioon üldehituslik soojustusmaterjal (PAROC Ultra) ja tuulekaitse (PAROC Cortex), vertikaalprofiil fassaadikatte kinnitamiseks, ventileeritav õhuvahe, fassaadikate

Soojustus

Kõige tavapärasem soojustamise viis on soojusisolatsiooni paigaldamine kahes kihis. Esimene ehk alumine kiht on peamine isolatsioonikiht. Selle paksus määratakse arvutustega ja nagu juba eespool mainitud, sõltub suuresti kogu ventileeritavast fassaadisüsteemist. Peamine soojustuskiht paigaldatakse üldehituslikust plaatvillast PAROC Ultra või PAROC Ultra plus.

Tegemist on halva soojusjuhtivusega, mittesüttivate ja veeauru läbilaskvate PAROC kivivilla plaatidega. Peamise soojustuskihi kaitsmiseks tuule eest kasutame spetsiaalselt disainitud PAROC WAS 35t, PAROC WAS 25t või PAROC Cortex 30 mm paksuseid plaate. PAROC WAS 35t, PAROC WAS 25t plaadid on kaetud õhukese klaaskiudkihiga, on mittesüttivad ja vastavad kõrgeimale A1 euroklassile. PAROC Cortex b tuulekaitseplaadid on kaetud mittesüttiva veeauru läbilaskva kattega ja vastavad A2 s1 d0 euroklassile. PAROC Cortexi plaatide liitekohad tihendatakse spetsiaalsete teipidega. Nurkade tihendusteipidega liimitakse ka plaatide liitekohad hoone nurkades ja servades. Pealiskate on kas valget või musta värvi. See on väga tõhus lahendus, mis sobib intensiivsema õhuvooluga seinakonstruktsioonides.

Teine ventileeritavate seinte soojustamise meetod on ühekihilise soojusisolatsioonikihi paigaldamine. Selleks kasutatakse kuni 200 mm paksuseid paneele PAROC WAS 35t. Need plaadid ei vaja täiendavat kaitset tuule eest, need kinnitatakse seinale mineraalvillaplaatidele mõeldud kinnitusdetailidega. Plaadid on äärmiselt halva soojusjuhtivusega, stabiilsete mõõtmetega, veeauru läbilaskvad ja mittesüttivad.

Kui paksu soojustust on vaja renoveeritavale majale?

Nagu juba räägitud, sõltub soojusisolatsiooni paksus ventileeritava fassaadi kinnitusklambrite/klambri materjalist, nende mõõtmetest ja paigutusest, samuti soojusisolatsiooni omadustest. Allolevas tabelis on soovituslikud soojusisolatsiooni paksuse arvutused, et saavutada renoveeritavatele korterelamutele vajalik energiatõhususklass.

Soovitatav isolatsiooni paksus kahekihilise isolatsiooni korral: PAROC Ultra + PAROC Cortex 30 mm

PAROC Cortexi tuuletõkkeplaate saab ilma täiendavate ümberehitusteta vahetada PAROC WAS 25t või PAROC WAS 35t vastu, kuna nendel plaatidel on sama soojusjuhtivuse koefitsient 0,033 W/mK.

Soovitatav isolatsioonipaksus ühe kihi PAROC WAS 35t plaatidega soojustamisel

Tabelitest näeme, et soojusisolatsiooni paksus suureneb peaaegu kaks korda, kui süsteemi kinnitamiseks kasutatakse alumiiniumkonsoole.

Arvutustes kasutatud andmed on toodud selleks, et oleks selge, milliseid kinnituselementide, kinnitite/klambrite mõõtmeid hinnati.

Kui kasutatakse teistsugust süsteemi, tuleb arvutused teha konkreetse süsteemi kohta.

Iga ehitaja peaks teadma, et:

• soojusisolatsioon tuleb paigaldada soojustatud pinna vastu;

• plaadid tuleb paigaldada tihedalt üksteise vastu;

• kahekihilise soojustuse puhul peavad teise kihi plaadid katma nende all olevate plaatide liitekohad;

• villaplaatide vahele ei tohi jätta tühimikke, need tuleb täita;

• PAROC Cortexi tuulekaitseplaatide paigaldamisel tuleb liitekohad, hoone nurgad ja avade servad tihendada spetsiaalsete teipidega.

Jaga
Kommentaarid