Mitte alati ei ole euribor olnud negatiivne - kui vaadata ajas tagasi, siis näiteks 2008. aasta 18. juulil oli 6 kuu euribor tasemel 5,138%.

Mida erineva euribori määra muutused laenuvõtjale tähendavad?

Valdav enamus ehk ligikaudu 98% eluasemelaenu lepingutest on nii-öelda ujuva ehk fikseerimata intressimääraga. See tähendab, et laenulepingu järgne intressimäär koosneb personaalsest intressimarginaalist, millele lisandub vastavalt laenuvõtja soovile, kas 3, 6 või 12 kuu euribor. Kui intressimarginaal üldjuhul laenulepingu perioodi jooksul ei muutu, siis euribori määr hakkab iga, kas 3, 6 või 12 kuu tagant muutuma – sõltuvalt sellest, millise määra kasuks on klient laenulepingus otsustanud. Peaaegu seitse aastat olid euribori määrad negatiivsed ning võrdsustati nulliga, mis tähendas, et intressi arvestus toimus üksnes intressimarginaali põhjal. Nüüd, mil euribori määrad on taas positiivsed lisandub intressiarvestuses intressimarginaalile ka euribori väärtus. Näiteks kui laenulepingu järgne intressimarginaal on 2,1% ning sellele lisandub 6 kuu euribori väärtus, mis 15. juulil oli 0,532%, siis intressi arvestataks, mitte enam 2,1%-lt, vaid 2,632%-lt.

Millal muudatus laenuvõtja lepingut mõjutab?

Positiivsed 3, 6 ja 12 kuu euribori määrad ei tähenda automaatselt seda, et kõikide klientide intressimäärad, kelle lepingud on vastavate baasmääradega seotud, koheselt muutuvad. Küll aga ei jää muudatusest ilmselt puutumata ükski laenuvõtja. Igas laenulepingus fikseeritakse euribori tase kindlal kuupäeval, enamasti laenulepingu sõlmimisel ning edaspidi hakkabki baasintressimäär muutuma sellel samal kuupäeval, kas iga 3, 6 või 12 kuu tagant - vastavalt sellele, millise euriboriga on laenuvõtja soovinud laenulepingu siduda. Näiteks kui laenuleping on seotud 6 kuu euriboriga ning lepingus fikseeriti euribori tase järgmiseks 6 kuuks selle aasta 15. juulil, siis järgmine kord muutub euribori määr 6 kuu pärast ehk järgmise aasta 15. jaanuaril. Kui leping on aga seotud 3 kuu euriboriga, siis muutuks järgmisena lepingus euribori tase selle aasta 15. oktoobril ja seejärel uuesti järgmise aasta 15. jaanuaril ehk iga 3 kuu tagant. Kuna üle 87% eluasemelaenu lepingutest on seotud 6 kuu euriboriga, siis tähendab see, et enamike klientide jaoks on euribor positiivne hiljemalt järgmise aasta alguseks. Seda, millal konkreetse laenuvõtja lepingus toimub järgmine euribori muutus, saab vaadata internetipangast.

Euribori tõusu rahalist mõju laenuvõtjale on keeruline prognoosida, sest see sõltub kliendi laenulepingu jäägist ehk kui palju on lepingu lõpuni jäänud tasuda, lepingu tähtajast ning millisel tasemel on lepingus euribori määr fikseeritud. Ligikaudset rahalist mõju saab arvutada laenukalkulaatoriga. Üldine põhimõte aga on, et kui laenujääk on 100 000 eurot ning intressimäär tõuseb 1% võrra, siis kallineb igakuine laenu tagasimakse ligikaudu 50 eurot ehk aastane lisakulu on ligikaudu 600 eurot.

Allikas: SEB, Evelin Koplimäe

  • Vaata lisaks Ärilehe koostatud kalkulaatorit, mis näitab, kui kõrgele sinu igakuine laenumakse tänu euribori tõusule võib kasvada.