Iga katusevahetus peaks saama alguse olemasoleva katusekonstruktsiooni hindamisest ning pädevate spetsialistide leidmisest. Peamiselt on probleemse katusevahetuse tulemus seotud paigaldaja puuduvate oskustega. Millest siis vead alguse saavad?

Vanade sindlite eemaldamata jätmine

Uute sindlite paigaldamine vanade peale , on üks suurimaid vigu, mida katuse panemisel tehakse. Iga korralik katusepanija teab, et kvaliteetse lõpptulemuse saab vaid siis, kui enne uute sindlite paigaldamist vanad eemaldatakse.

Selline tegevus peaks olema standard ja on äärmiselt vajalik, kui püüad kahjustusi parandada. Uute sindlite paigutamine vanade peale jätab sisse vahed, mis võimaldavad niiskusel ja mustusel läbi katuse tungida. Seetõttu saab katus kiiremini kahjustada ja vajab peagi üsna kulukaid parandustöid. Loe ka: Milline katusekattematerjal valida?

Vanade katuseplekkide kasutamine

Erinevad katuseplekid (nagu nt neelu-, korstna-, harja-, otsaplekk jne) aitavad kaitsta katust ja teisi katusedetaile nagu ventilatsioon, korsten ja katuseaknad. Katuseplekkide esmaseks ülesandeks on vee kõrvalejuhtimine, et vältida veekahjustusi ja lekkeid.

Tavaliseks veaks katusetööde juures on vanade plekkide kasutamine. Kuigi need võivad tundub heas korras olevat tasub katuse väljavahetamisel vahetada ka kõik katuseplekid, et mitte riskida veekahjustuste ja lekete tekkevõimalusega.

Katuseplekkide kinnitamine

Katuseplekkidel on katuse kindluse ja kvaliteedi juures oluline roll. Tähtis ei ole mitte vaid uue materjali kasutamine, vaid ka selle korrektne kinnitamine. Kui katuseplekid on viltu ja ei asetse korrektselt või on kehvasti kinnitatud, ei paku katus veekahjustuste, lume, vihma ja jää eest korralikku kaitset.

Naelte ebatäpne paigutus sindelkatuste puhul

Sindelkatuse paigaldamisel on kindlad kohad, kuhu tuleb naelad ja teised kinnitusvahendid kinnitada. Kui nael paigaldatakse valesse kohta, võivad tekkida kahjustused struktuuris. Üks suurimaid vigu, mida tehakse, on kinnitusvahendi paigutamine kohta, kus see puutub kokku erinevate ilmastikutingimustega. Naelad peaksid asuma sindlite ülemise kihi all. Ilmastikuoludega kokku puutudes võivad need ajapikku roostetama minna ja tekitada sindlitesse augud, millest niiskus läbi katuse lekib.

Naelte vale pikkus

Igale sindlile sobib teatud stiilis ja pikkuses nael. Vale pikkusega naela kasutamisel võib sindel peagi lahti tulla. Selle tulemusel hakkavad sindlid katustel nihkuma, mis vähendab katuse eluiga. Naelad peaksid olema sellise pikkusega, et need kinnituksid täpselt ja kindlalt sindlit paigal hoidva katuselaua külge.

Kokkusobimatud katusekivid

Kivikatusega maja puhul on väga tähtis, et kõik katusekivid omavahel kokku sobiksid. Kuigi erinevat värvi katusekivide kasutamises ei ole midagi halba, võib juhtuda, et katus näeb eemalt vaadates plekiline või ruuduline välja.

Katusekivide valikul pööra tähelepanu sellele, et need sobiksid oma värvuse poolest juba olemasolevate kividega või selle osaga, mida katusel vahetatakse. Isegi, kui kivid pärinevad samast kohast, on oht, et värvid ei kattu või on vanad katusekivid aastatega tuhmunud või kolletunud.

Kehv katuse ventilatsioon ja tuulutuse tegemata jätmine

Kui ventilatsioonile ja tuulutusele mitte tähelepanu pöörata, võib selle tulemusel tekkida kahjustusi katusekonstruktsioonile ning seetõttu lüheneda katuse eluiga. Seetõttu on oluline katusekonstruktsioonide ventileerimine, mis takistab kondensaadi tekkimist ja mikroorganismide ning hallitusseente arenemist. Viilkatuse puhul on tuulutuse tegemata jätmine üks põhivigu. Selle tõttu on katusekonstruktsioon pidevalt niisked ja kasvupinnaks nii hallitusele kui ka mikroorganismidele.

Katuse parandamise või vahetamisel ehitusteatise või -loa hankimata jätmine

See võib eramu omanikule tunduda esmapilgul veider kuid planeerides katuse vahetamist tasuks suhelda ka kohaliku omavalitsusega. Nimelt võivad katusetööd vajada ehitusteatist või -luba. Näiteks juhul kui ette võetakse katusetööd, mis muudavad maja välisilmet on vaja ehitusluba. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele ehitusprojekt. Kui aga vahetada oma vana katus samalaadse vastu ja välisilmes muudatusi ei tehta siis ei ole vaja ka luba. Katusetöödeks vajamineva loaga garanteeritakse iseenda turvalisus ja kohalikest ehitusreeglitest kinnipidamine. Paljudes piirkondades on katusetöödeks vajalik luba. Ehitamisel soovitame alati kasutada kogenud spetsialistide abi.

Räästapleki paigaldamata jätmine

Räästaplekk paigaldatakse katuse äärde. Selle ülesandeks on vee majast eemale juhtimine ja vihmaveerenni suunamine. See aitab kaitsta tuulekasti ning hoida ka ka tuulest kantud vihma katusealusest eemale. Tegemist on küll lisakulutusega, kuid paigaldamata jätmise tõttu tekkinud kahjustuste parandamine võib pikas perspektiivis olla äärmiselt kulukas.

Sindlite stardiriba paigaldamata jätmine

Räästad ulatuvad seinast üle ja just sealt alustatakse tavaliselt katuse paigaldamist. Sindlite paigaldamist peaks alati alustama mööda räästa äärt. Sindlite esimene, mööda räästaserva kulgev rida ehk stardiriba takistab vee katusekatte alla tungimist ja aitab ära hoida veekahjustuste tekkimist.

Aluskatte paigaldamata jätmine

Katuse paigaldamisel on üks tavalisemaid vigu uue katusekatte paigaldamine otse katuselaudade peale. Olles eemaldanud vanad sindlid või katusekivid, tuleks enne uue katte paigaldamist ka aluskate välja vahetada või selle puudumisel kate lisada. Aluskate muudab katuse vee ja niiskuse suhtes vastupidavamaks, mis omakorda kaitseb kodu ja katust ning tagab katuse pikema eluea.

Tootja juhtnööride eiramine

Kõikide katusel kasutatavate materjalide jaoks on kindlad instruktsioonid, mida peaks järgima. Tegu võib olla väikese kirjaga kastil või pakendil, kuid see on oluline informatsiooni. Nii mõnedki inimesed peavad end katuse paigaldamise ekspertideks ja eiravad seetõttu tootja juhiseid. See aga võib viia mõne detaili valesti paigaldamiseni, millega suureneb ka varajaste kahjustuste tekkimise oht katusel.

Mõnel juhul annab tootja materjaliga kaasa ka garantii, kuid see kehtib vaid materjalide korrektse kasutamise puhul. Materjalide valesti kasutamise või paigaldamise puhul garantii lõpeb.

Valesti hinnatud katusekalle

Tavaline viga katuse paigaldamisel on eeldus, et ühe katuse puhul toiminud lahendus toimib ka järgmise juures. Reaalsus on aga midagi muud. Katusekaldest oleneb, milliseid materjale saab katusel kasutada ja ka hüdroisolatsioon. Mida lamedam katus, seda nõudlikum ja olulisem korrektne hüdroisolatsioon. Väiksem kalde korral on soovituslik kasutada PVC, bituumen jm rullmaterjale. Suurema kalde puhul, mis on vähemalt 15 kraadi saab kasutada nii kivi, eterniiti, plekki ja ka sindleid. Vale materjali kasutamise korral võib vesi kattest läbi tungida ja põhjustada kahjustusi. Kehtib ka reegel, mida suurem on katusekalle, seda väiksem on võimalus, et vesi katusele seisma jääb.

Külmas kliimas jää kogunemise vältimine

Külmas kliimas on jää tekkimine tavaline. Lume sulamisel ja tekkinud vee taaskordsel külmumisel võib see jõuda sindlite või katusekivide alla. Tekkinud jääpais surub sindlid üles ning asetab räästale ja vihmaveetorule lisakoormuse. Katuse paigaldamisel peaks mõtlema ka sellele, kuidas katusel jää tekkimist ennetada. Seda aitab ära hoida näiteks pööningu ventileerimine, sest jaheda pööningu puhul ei hakka lumi katusel sulama. Katuse äärde on võimalik paigaldada ka jää- ja veekindel barjäär, mis takistab veel sindlite alla kogunemist.

Sindlite kehv joondamine

Üks lihtsamaid viise kehva katusepaigalduse tuvastamiseks on vaadata sindlite joondust. Kui sindlite väljalõige ei ole vertikaalne või kui ühenduskohad ei ole samal horisontaalsel joonel, on sindlid valesti joondatud. Peale visuaalselt lohaka ja organiseerimatu väljanägemise põhjustavad kehvasti joondatud sindlid ka katuses lekkeid, mis omakorda mõjutavad katuse eluiga. Vesi tungib sindlite vahelt läbi, kahjustades katuselaudu, sarikaid ja siseruume.

Sindlite vale paigutus

Sindlite puhul on ette nähtud soovituslik pikkus, kui palju neid pärast paigaldamist näha peaks olema. Kui sindlid on liiga tihedalt koos ehk neid on liialt vähe näha, tekib oht, et tormi ajal koguneb nende alla niiskus või puhutakse need lihtsalt minema. Kui sindleid on liialt palju näha, ei paku need piisavalt kaitset, mis võib viia veekahjustusteni.

Sindlid ulatuvad liialt vähe üle ääre

Isegi räästaplekiga paigaldamisel võiksid sindlid ulatuda üle katuse ääre. Katuse paigaldamisel eksitakse tihti, sest üle ääre ulatuv osa lõigatakse liialt lühikeseks või jäetakse liialt pikaks. Liialt pikalt üle ääre ulatuv osa võib suure tuule ajal lendu minna ning liialt lühike üle ääre ulatuv osa võib kaasa tuua vee kogunemise kattematerjali ääre alla, mis aga kahjustab katust.

Vihmaveerenni kehv painduvus

Vihmaveerennidel on oluline roll vee katuselt ärajuhtimisel. Kui need vee raskuse tõttu vajuvad, lahti tulevad või on paigaldatud liialt madalale ega ole õige kalde all, võib renni koguneda liialt palju vett või tekkida üleujutus, mille tagajärjel võib vesi katusekivide alla voolata ja struktuuri kahjustada..

Alltöövõtja vastutus

Katusetööde tegemisel palgatakse tihti kogenud eksperdid. Paraku kipuvad nemadki vigu tegema ja sel juhul on oluline teada, kes vigade eest vastutab. Selleks peaks enne töö tegemist olema selge, kas hilisemad kahjud tasub alltöövõtja või tellija. Paljudes piirkondades on alltöövõtjatel ka kindel kindlustussumma, mille ulatuses nad kehvasti tehtud töö eest vastutavad. Sellisel juhul tuleks alltöövõtjaks valida suurima kindlustussummaga ettevõte.

Allikas: Hange.ee