„Praeguste energiahindade juures on väga oluline, et kõik otsiksid võimalusi energiasäästuks ning jätkusuutlikuks energiakasutuseks. Riik aitab majapidamisi omalt poolt uue toetusega. Korteriühistute päikesepaneelide toetus suurendab Eesti energia varustuskindlust ning võimaldab elanikel osaleda rohepöördes,“ sõnas majandus- ja taristuministri ülesandeid täitev Maris Lauri.

Toetuse määr on 30%, kui paneelidega kompenseeritakse vaid elamu üldelektri tarbimist. Juhul, kui lisaks sellele kompenseeritakse ka korterite tarbimist või kui paneelid integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või paigaldatakse ka salvestusseade, on toetuse määr 40%. Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.

KredExi ja EASi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on aasta-aastalt kasvanud nende korteriühistute hulk, kes tervikliku rekonstrueerimise käigus taastuvenergia lahendused kasutusele võtavad. „Näeme selget suunda, et viimastel aastatel on kasvanud nende korteriühistute hulk, kes kodumaja korrastades katustele päikesepargi rajavad. Nüüd on ühistutel veel täiendav võimalus panustada hoone energiatõhususse.“

Toetust saavad korterelamud, mis on kasutusele võetud enne 2000. aastat ning milles on kolm või enam korteriomandit. Samuti peab toetuse saamiseks korterelamu olema kantud ehitisregistrisse. Enne taotluse esitamist ei tohi tegevustega alustada ega teha selleks ka ettemaksu.

Korterelamute terviklikuks rekonstrueerimiseks saab toetust taas taotleda aasta lõpus.

Väikeelamute omanikel on endiselt võimalik päikesepaneelide paigaldamiseks kasutada KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetust. Korterelamute päikesepaneelide toetust antakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Rohkem infot korterelamute päikesepaneelide toetuse kohta leiad SIIT.