Kuidas leida maakohale ja -kodule õiglane hind, on juba omaette teema. Kuidas anda hind talule, kus on üles kasvanud mitmed põlvkonnad? Lundvri sõnul ei ole seda emotsionaalset väärtust võimalik rahalistesse numbritesse panna, sellised väärtused on hindamatud. Kinnisvarainimesena tuleb aga jätta emotsioonid kõrvale ja lähtuda turu seisust, toimunud tehingutest, nõudlusest ja pakkumisest, arvestades selle juures kindlasti kinnisvara omaniku soove. Lundver soovitab ka ostuhuvilistel hetkeks emotsioon tagaplaanile jätta ja oma ostu realistlikult kaaluda ja toob välja mõned nüansid, millele maamajade müügi ja ostu puhul tähelepanu pöörata:

1. Väga oluline on elektriliitumise olemasolu või liitumise võimalus. On olnud juhus, kus kinnistu müügihind on 20 000 €, aga elektriga liitumiseks tehti võrguettevõtte poolt pakkumine 66 000 €. Ilmselgelt on sellise kinnistu puhul mõistlik mõelda alternatiivse lahenduse peale, kas päikesepaneelide või generaatori näol või siis hoopis midagi muud. Info ostuga kaasnevate kulutuste kohta on enne ostu sooritamist äärmiselt oluline.

2. Ligipääs kinnistule. Kui ligipääs kinnistule ei ole avalikult teelt, tuleb kontrollida, kas on seatud teeservituudid. Kui need puuduvad, on vajalik kõigi teele jäävate kinnistu omanike käest uurida, kas nad on valmis seadma tasuta teeservituudi konkreetse müüdava kinnistu kasuks.

3. Kaevu olemasolu kinnistul. On olnud üks juhus, kus kaevu kinnistul ei olnud, sest maja lähedal oli allikas ja vesi toodi sealt. Hiljem aga oli allikakoht naaberkinnistuks saanud, mis tähendab, et uus omanik pidi tegelema ka uue kaevu rajamisega.

4. Kontrolli kindlasti, kas riikliku ehitisregistri andmete põhjal on kinnistul asuvad hooned registrisse kantud.

5. Kas kinnistule on seatud piiranguid, keelutsoone – üllatusena võib kinnistul olla vääriselupaik, mõne haruldase puu/taime kasvukoht, nahkhiirte kaitseala või näiteks merikotka pesitsuspiirkond. Mida looduslähedasem asukoht, seda detailsem peab olema. Veekogude äärsete kinnistute puhul on oluline jälgida ehituskeeluala piire ja pidada läbirääkimisi kohaliku omavalitsusega. Vahel tuleb ka metsas asuvale kinnistule algatada detailplaneering, et oma unelmate kodu saaks ehitada.

Kui oled otsustanud maakodu osta, tasub kindlasti detailselt pakkumisse süveneda. See emotsioon, mida kohta külastades tunnetada võib, on väga oluline – see tunne ütleb, kas koht on see õige, kuid südame hääle juures tuleb kindlasti ka mõistuse häält kuulata ning enne ostu võimalikult palju lisaküsimusi esitada.

Allikas: Domus Kinnisvara