Kevad on saabunud ja inimesed alustavad aias koristustöödega. Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Tallinnas on heakorraeeskirjast tulenevalt kulu, lehtede, okaste ja prügi põletamine koduaias keelatud. Lubatud on ainult okste põletamine, aga selleks tuleb kindlasti järgida tuleohutusnõudeid. Tallinlased saavad oma aia- ja haljastusjäätmed viia jäätmejaamadesse. Sarnane heakorraeeskiri on kehtiv teisteski Eesti linnades.

Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus

Kulupõlengud on igal kevadel suureks probleemiks ning enamasti saavad need alguse inimesest. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud. Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked.

Aastate vältel on ka Eesti Loomakaitse Liit saanud oma hoole alla väga palju põletushaavadega linde ja loomi, kellest enamust päästa ei õnnestunud. Paraku meelitavad oksa-ja prahihunnikud hulgaliselt kohale ka metsaasukaid, kellele kulutuli saatuslikuks võib saada. Seetõttu peaksid inimesed sügavalt järele mõtlema enne kui tiku süütavad. Lõkkeid on lubatud teha, aga vaid kindlaks määratud kohtades. ELL palub enne lõkke süütamist veenduda, et seal poleks pisinärilisi, roomajaid, siile, kahepaikseid ja linde.

Kui oksi on mõnes omavalitsuses lubatud põletada, siis tuleohutust ei tasu unustada. Lõkke ümbrus peaks olema vaba kuivadest ja kergesti süttivatest materjalidest. Siin pildil on tule levik lihtne tekkima, kuna tuleaset ümbritseb kuiv lehepuru.

Kui aiajäätmete põletamine on rangelt üle Eesti keelatud, siis lõkke tegemise eeskirju reguleerivad kohalikud omavalitused. Kui lõkke tegemine ongi lubatud, siis tohib seal põletada vaid kuiva ja immutamata puitu ning puhast paberit. Prügi ning värvitud, lakitud, immutatud ja muul moel keemiliselt töödeldud puidu põletamine on seaduse järgi karistatav ning seadustest möödavaatajaid võib oodata kopsakas rahatrahv.

Tuleasemed

Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:

  • lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;

  • alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;

  • lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;

  • lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist;

  • lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;

  • lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);

  • koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;

  • lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;

  • lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega;

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.

Allikad: rescue.ee, tallinn.ee, pparnumaa.ee, Eesti Loomakaitse Liit

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid