Suvemaja torud talvekorda!


Suvemaja torud talvekorda!
Foto: Uponor Eesti

Selleks et järgmisel kevadel tervitaks suvekodusse naasjaid linnulaulu kõrval ka tipp-topp korras elamine, tuleb hoone pikaks pererahva eemaloleku ajaks hoolikalt ette valmistada. Pakasest — olgu seda siis vähem või rohkem — pole kindlasti pääsu ka saabuval talvel.

Vesi külmub nii plekk- kui ka plastämbris

Viimase paarikümne aasta jooksul on hakatud tsingitud terastorude ja vasktorude asemel üha rohkem kasutama mitmesuguseid plasttorusid. Kui vanades lahendustes kippusid torud tihtipeale lõhki külmuma, siis plasttorude puhul on see risk vähemalt mõne materjali puhul kahanenud.

Kuigi plasttorud ise tõepoolest väga külmumist ei karda, jäätub vesi 0-temperatuuril teadupärast nii plekk- kui ka plastämbris. Samuti on tõsiasi see, et vesi on oma mahult külmununa suurem kui vedelas olekus: jäätudes vesi paisub torus ja surub selle lõhki.
Õnneks on tänapäeval olemas lahendusi, mis võimaldavad muuta ka suvemaja torustiku külma- ja lekkekindlaks.

Leia sobiv plasttoru

Elastsed plasttorud (modifitseeritud polüetüleen PEXa) võivad külmumise üle elada juhul, kui need on paigutatud vabalt seina karkassi sisse. Seal on torul vajalikul määral ruumi koos veega paisuda. Kui PEXa-toru on aga valatud betoonpõrandasse, siis paisumise võimalus puudub ja torustik või lõhki külmuda juba esimese käredama ilmaga.

Suuremad tootjad valmistavad veetorustikke Pe-Xa materjalist. Rahvusvaheline plasttorulahendusi pakkuv ettevõte Uponor on Pe-Xa torusid tootnud juba üle 40 aasta.

Pe-Xa materjali eelis on mälu- ja kokkutõmbumisefekt. Nimelt võtab toru peale painutamist või venitamist ise uuesti esialgse kuju. Tänu sellele taluvad torud suurt rõhku ja temperatuurimuutusi. Pe-Xa torude kasutamine koos hülsstorudega aitab torustikku kaitsta ja hülsstoru toimib ka isolatsioonina.

Uponori Pe-Xa torusüsteemi puhul on kasutusel ainulaadne patenteeritud Quick & Easy ühendusmeetod. See muudab torude ühendamise ülilihtsaks: aseta ühendusrõngad toruotsale, laienda seda kas käsi- või akulaiendajaga ning tee ühendus. Aja jooksul muutub niisugune liitekoht üha tihedamaks.

Jäikade plasttorude (polüpropeentorud, alumiiniumkihiga komposiittorud) puhul peab olema ettevaatlik, sest väiksema elastsuse tõttu võivad need külmumise korral kergemini puruneda kui Pe-Xa torud. Kuigi komposiittorud on jäigemad, on neil teisi eeliseid: nad taluvad kõrget temperatuuri, neid on lihtne paigaldada (ei pea keevitama) ja nende kasutusiga on pikk, vähemalt 50 aastat.

Komposiittorude ühendamist lihtsustavad värvkoodiga pressliitmikud. Nimelt on Uponori liitmikel värvilised rõngad, mis õige pressimise käigus purunevad. Kui ühendatud torudel on rõngad küljes, annab see märku kehvast pressimisest, mis võib lõppeda lekkega. Peale selle on pressimata ununenud liitmikel omadus surveproovi ajal kohe leket näidata, et paigaldaja saaks enne töö lõpetamist puuduse likvideerida. Tänu sellele saab majaomanik olla pärast paigaldust kindel, et kõik ühendused on korralikult veetihedaks pressitud.

Suvemaja torud olgu isoleeritud

Enne, kui lubad suvemaja talvepuhkusele, vaata kindlasti üle torustikud, sh majja tulevad veesisendid, ja ümbritse need vajaduse korral välise lisaisolatsiooniga. Võimaluse korral kasuta suvekodus eelisoleeritud torusid.

Väline torude soojusisolatsioon vähendab kõikide torude külmumisriski. Pahatihti paigaldatakse veetorud välisseina, kus nende külmumisoht on kõige suurem. Kui torud peavad tingimata välisseinas asuma, tuleb need eriti korralikult isoleerida.

Suure hoolega tuleb ehitada ja soojustada ka majja tuleva veetoru sisend, sest sageli külmub vesi just sokli kõrvalt üles pöörduvates torudes. Täielikult aitab torude lõhkikülmumist vältida vaid nende õige asukoht ehk see, kui torud paiknevad ruumis, kus temperatuur ei lange alla 0 °C, või kui torud on paigutatud maapinna külmumispiirist sügavamale.

Uponor pakub nii külma kui ka sooja tarbevee ja samuti küttevee jaoks eelisoleeritud torusid: sooja tarbevee torud kannavad Aqua, kütteveetorud Thermo ja külmumisvastase kaabliga külma tarbevee torud Supra nime.

Valikus on nii ühe- (Single) kui ka kahetoruline (Twin) lahendus. Sooja vett võimaldab kõige paremini transportida Quattro lahendus, kus soojustuse ja väliskesta sees on peidus neli toru: kütteveetoru, sooja tarbevee toru ja ning kaks ringlusvoolutoru. Sellisesse lahendusse üldjuhul külma vett ei lasta, sest juua tahab inimene ikka jahedat ja värsket vett. Peale selle jahutaks külm joogivesi ühises kestas ka küttevee.

Eelisoleeritud torude soojustusmaterjalina kasutatakse eristatud mullidega PEX-vahtu. See materjal ei vanane ja seega pole soojakao suurenemist karta.

Uponori eelisoleeritud toru on painduv ja seda saab paigaldada ühes tükis, ilma et oleks tarvis teha maa-aluseid ühendusi: liitmikud asuvad hoones sees ja neid saab alati kontrollida. Säärase toru võimalikud külmakahjustused on välditavad, sest elastne isolatsioonikiht lubab torul vajaduse korral paisuda. Pole karta ka isolatsiooni kahjustumist või murdumist painutamisel: kui koormus kaob, võtab elastne materjal oma esialgse kuju.

Hoolitse ka kütteveesüsteemi eest

Kui maakoju on paigaldatud tänapäevane küttesüsteem, tuleb kindlasti läbi mõtelda selle turvaline talvitumine. Välistemperatuur võib elanike äraolekul päris suurtes piirides kõikuda ning kütte säästurežiim ei ole väga madala temperatuuri korral võimeline maja piisavalt soojana hoidma. Sellisel juhul võivad kahjud osutuda väga suureks, kuna külmumise tõttu purunevad mitte ainult torud, vaid ka kütteallikas ja kõik muu, millel on veega vähegi pistmist.

Majast eemal oleku ajaks jääb üle soovitada kahte ettevaatusabinõud:
1) palu mõnda naabrit, et too teie pere äraoleku ajal olukorral silma peal hoiaks ja vajaduse korral sekkuks;
2) varusta elamine juhtautomaatikaga, millega on võimalik suhelda ka distantsilt. Viimane ei ole kindlasti odav lahendus, kuid kahjud, mis ilma selleta võivad tekkida, on oluliselt suuremad.

Uponor pakub juhtmevaba, dünaamilise energiajuhtimisega (DEM) ruumitemperatuuri seadistuse süsteemi, mis on mugav, tõhus ja säästlik. See lahendus aitab võrreldes põrandakütte tavalise automaatikaga kokku hoida kuni 8% energiat, tagab täpsema ja kiirema temperatuurijuhtimise ning ühtlasema soojusjaotuse.

Süsteemile saab lisada Uponori SMS-mooduli, mis võimaldab SMS-i teel käivitada energiasäästurežiimi ning jälgib tegelikku olukorda ruumis. Temperatuuri ebanormaalse langemise korral saadab moodul SMS-i teel veateate.

Vajad õiget terviklahendust

Lihtne tõde on see, et nii tarbe- kui ka kütteveetorustik peavad olema külmumise eest igal juhul kaitstud. Niisiis tuleb suvekoju veevärki või küttesüsteemi kavandades või seda parendades kõik torustikuga seotud asjaolud hoolikalt läbi mõtelda. Kuigi torustiku materjal on väga tähtis, on kõige olulisem välja valida õige terviklahendus. Usaldusväärse asjatundja, kes lahenduse otsimisel ja paigaldamisel aitab, leiad kiiresti lehelt uponorkodu.ee.

Juhul kui maakodu talvel üldse ei kasutata, on veel üks võimalus: kogu torustiku saab lasta veest tühjaks. See on mõistlik ka põhjusel, et seisva veega torudes võivad jõudsasti paljunema hakata bakterid (näiteks legionella), reostades kogu maja tarbeveesüsteemi.