Kuidas saab pank abiks olla kodu ostmisel või ehitamisel


Kuidas saab pank abiks olla kodu ostmisel või ehitamisel
Jalgpallur Konstatntin Vassiljev on Citadele kodulaenu klient

Oma kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks on heaks lahenduseks eluasemelaen. See on kõige pikema maksegraafikuga laen ning soodsaim võimalus oma kodu ehitamise finantseerimiseks. Häid nõuandeid, kuidas laenu taotlemine käib ja millega tuleb arvestada, jagab Citadele pank.

Kodu soetamiseks on peamiselt kaks võimalust, kas kodu ostmine või ehitamine. Finantsabi on sageli vaja kohe ehitustööde alguses, ent vahel on vaja pangast lisaraha olemasoleva kinnisvara juurdeehituseks või renoveerimiseks. Millal ja kuidas panga poole pöörduda sõltub nii kliendi riskivalmidusest kui ka omafinantseeringu olemasolust.

Kindlasti tuleb arvestada, et kui kaasata pank finantseerimisse pärast ehituse algust, võivad ilmneda laenutingimused, millega klient ei olnud arvestanud — näiteks laenu väljamakse osade kaupa pärast omafinantseeringu teostamist. Samuti ei pruugi pakuvata pangalaenu summa olla piisav kogu planeeritava ehituse lõpuleviimiseks. Pank lähtub laenuotsuse tegemisel vastutustundliku laenamise põhimõtetest ning hindab iga kliendi suutlikkust laenu teenindada.

Laenu suurus sõltub eelkõige omafinantseeringu suurusest ning mis etapis kaasatakse pank. Ehituslaenu puhul on maksimaalne laenusumma 65% tagatisvara tulevikuväärtusest ning pärast objekti valmimist ja kasutusloa saamist on võimalik kliendil taotleda omafinantseeringu refinantseerimist selliselt, et maksimaalne laenusumma suurus jääb kuni 80% ja koos lisatagatise või Kredex Sihtasutuse käendusega kuni 90% tagatisvara turuväärtusest. Kindlasti soovitab Citadele pank tutvuda eluasemelaenu tingimustega ning panga poolt välja toodud krediidi kulukuse määra arvestuse tüüpnäitega.

Uue kodu ehituseks nõutavad tingimused

Koduehituseks laenu taotlev klient peab pangale esitama laenutaotluse, dokumendi koopia, tagatisvara eksperthinnangu koos tulevikuväärtusega, kuue kuu konto väljavõtte ja lisaks eelneva aasta TSD koondandmed, informatsiooni omanikujärelvalve ning ehitustööde teostaja kohta, maja ehitustööde kalkulatsiooni ning kirjelduse kogu ehitusprojektis ja võimalusel oma elulookirjelduse.

Enamik kodulaene võetakse maksimaalse perioodiks ehk 30 aastaks. Kliendid ei ole alati realistlikud oma maksevõime hindamisel ning sellistel juhtudel aitab konsultant leida kliendile sobiva lahenduse. Oma kodu rajamisel kiputakse kulutama majaehituseks turuväärtusest rohkem ning selle apsu vältimiseks ongi oluline tellida kohe alguses hindamisakt koos tulevikuväärtusega, kust omanik saab üle vaadata ehituskalkulatsiooni ja hinnata reaalselt tehtavaid kulusid.

Lisalaen aitab soetada tehnikat ja luua haljastust

Sageli juhtub siiski, et kliendid ei ole arvestanud asjaoluga, et ehitusperioodil võivad materjalide hinnad kallineda ja tekkida ootamatud kulutused. Tihti taotletakse lisalaenu pärast ehitusperioodi lõppu tehnika ning mööbli soetamiseks või haljastustöödeks. Kui laenu otstarve vastab ehituslaenu tingimustele ning tagatisvara ning sissetulekud on piisavad, tehakse üldjuhul neile projektidele positiivne otsus.

Eluasemelaen on tänasel turul soodsaim võimalus oma kodu ehitamiseks. Kindlasti on oluline ka see, et eluasemelaenu puhul maksab riik panga tasutud intressi pealt tulumaksutagastust.