Kodukindlustus lisab turvatunnet


Kodukindlustus lisab turvatunnet
Ära jäta oma kodu kaitseta

Kui suur on tõenäosus, et teie pesumasin võib juhuslikult katki minna ja veeuputus rikkuda nii teie põranda kui ka alumise korruse naabri lae? Kui olete täiesti veendunud, et teil kodus midagi ootamatut juhtuda ei saa, siis pole kodukindlustust tõesti tarvis teha. Sajaprotsendilist veendumust, et minuga midagi ei juhtu, pole meil tegelikult kellelgi.

Mõnel sõbral-tuttaval on ikka kodumasin rikki läinud ja kahju põhjustanud.

Kindlustuse eesmärk üldisemalt on vältida ja vähendada kindlustusvõtja ja tema lähedaste materiaalset heaolu. Kodukindlustus maandab riske ootamatute ja ettenägematute juhtumite korral, mis võivad puudutada meie kodu ja vara. Hea kindlustusleping vastab kliendi ootustele ja vajadustele.

Pahatihti kipuvad õnnetused ja ootamatused meid tabama just siis, kui selleks kõige vähem valmistunud oleme. Kahjude vältimiseks saab hoolas koduomanik ise palju ära teha — regulaarselt hooldada küttekoldeid ja korstnaid, puhastada katuseid sinna kuhjunud lumest ja jääst, olla veendunud, et sulavee ajal oleks äravoolutrapid puhtad, äikese ajal elektriseadmed vooluvõrgust lahti ühendatud ning täidetud muud elementaarsed ohutusnõuded (näiteks töökorras suitsuandurite olemasolu eluruumides vastavalt nõuetele).

Seotud lood:

Igal aastal saavad mitmed tulekahjud hoonetes alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõiki taolisi põlenguid on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Küttesüsteemid tasub regulaarselt kriitilise pilguga üle vaadata — ega kuskilt suitsu sisse ei aja, ega lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei ole pragusid? Samuti saab koduomanik kontrollida, ega korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid on kindlalt kinni jms. Elektrisüsteemide korrasoleku kontroll on samuti oluline, hoidmaks ära energia tarbimise ülekoormusest tingitud kahjusid.

Vahel on aga võimatu ohte ette näha ning siis on abi kodukindlustusest. Tutvu PZU Kodukindlustusega kodulehel www.pzu.ee!