Kodukindlustus kaitseb ootamatute ja koormavate väljaminekute eest


Kodukindlustus kaitseb ootamatute ja koormavate väljaminekute eest
Vähemalt tule- ja tormiriski vastu tuleks oma kodu alati kindlustada — see on vähim, mida teha saame

Kodukindlustuse puhul arvatakse ekslikult, et vara kindlustamine on vajalik vaid jõukatele. Tegelikult teevad vähesed säästud ja ebapiisav riskide kindlustamine pere olmeõnnetuse korral väga haavatavaks.

Keegi meist ei ole kaitstud ootamatute sündmuste eest: olgu selleks murdvargus, mille käigus viiakse ära tarbeesemeid ja muud isiklikku vara või purunenud veetorustik, mille tagajärjel saab kahjustada korter, selles asuv vara ning kannatada võivad saada ka naabrite korterid ja nende vara.

Kindlustusjuhtumiks on alati vaid ootamatu või ettenägematu sündmus, mistõttu kindlustus ei hüvita juhtumeid, mida võib iseloomustada sõnadega „õnnetus hüüab tulles“ — näiteks roostetanud toru purunemise või katuselt lükkamata jäänud lume tagajärjel tekkinud kahju jääb hüvitamata. Ei korvata kahju juhul, kui see tekib omaniku lohakusest ja hoolimatusest või kui ehituskvaliteet on olnud halb ning omanik ei ole tegemata hooldustöödega riski ära hoidnud.

Tänu kodukindlustuse olemasolule ei pea alati ootamatu ja ebameeldiva sündmuse korral kulutama oma sääste, vaid tekkinud kahju hüvitab sõltuvalt lepingu sisust kindlustusfirma. PZU kodukindlustus on mõeldud eraisiku valdusesse kuuluva hoone (elamu) või korteri ja korteriomandi ning neis asuva vara kindlustamiseks.

Tuleb valida sobiv kindlustuskaitse

Kindlustuslepingut sõlmides on oluline meeles pidada, millist kaitset oma kodule soovitakse. Vähemalt tule- ja tormiriski vastu tuleks oma kodu alati kindlustada — see on vähim, mida teha saame. Suuremaid kahjusid tekitavad kindlasti tuleõnnetused, millel võivad olla traagilised tagajärjed, kus kodud kas osaliselt või täielikult õnnetuses hävinevad.

Seotud lood:

Kui aga kahju korral soovitakse maksimaalselt hüvitatud saada, siis tasuks kindlustada ka kodune vara, eramu juures olevad abihooned ning võtta juurde pakutavad lisakaitsed.

Samuti on võimalik kindlustada selle vastu, kui kodu peaks muutuma kahjujuhtumi tagajärjel elamiskõlbmatuks ja remonttööde ajaks tuleb leida perele asenduselamispind. Sellistel juhtudel on abiks lisakaitse ajutise eluaseme üürikulule ning kindlustusselts juba aitab tasuda asenduselamispinna üürimisest tingitud kulutusi.

Lepingut sõlmides tasub alati põhjalikult konsulteerida kindlustusnõustajaga, kes oskab olla abiks ning aitab omanikule selgitada erinevaid võimalusi oma kodu ja vara kindlustamiseks.

Vastutuskindlustus

Korterist tulenevate veekahjude korral, kus kannatada võivad saada ka naabrite korterid ja neis asuv vara või ühiskasutuses olevad trepikojad, on abiks vastutuskindlustus. Siin on kindlustusjuhtumiks ootamatu ja ettenägematu õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule, mille tagajärjel on kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel tekkinud kahju hüvitamise kohustus.
Vastutuskindlustuse puhul tasub hästi läbi mõelda, kui suur võiks olla kindlussumma, et kõik tekkida võivad kahjud näiteks naabritele või muudele kolmandatele isikutele saaks hüvitatud.

Vaata lähemalt www.pzu.ee