Keevisühenduseta toru säästab aega ja raha


Keevisühenduseta toru säästab aega ja raha
Foto: Uponor Eesti

Uponor on turule toonud täiesti uudse lahenduse: maailma esimene keevisühendusteta komposiittoru Uni Pipe PLUS on senistest mitmekihilistest torudest tunduvalt ohutum ja paindub palju paremini. Uudne disain suurendab ohutust, hõlbustab paigaldust ja võimaldab säästa nii aega, materjali kui ka raha. Toru omadusi on täiustatud igal tasandil — metall- ja plasttoru eelised on liidetud ühte ainulaadsesse tulevikulahendusse.

Uni Pipe PLUSi kõik kihid — kaasa arvatud alumiiniumkiht — on valminud ekstrusioonmeetodil, mis kõrvaldab keevisühenduste vajaduse.

Uponori keevisühenduseta komposiittoru Uni Pipe PLUS on erakordselt ohutu ja hästi painutatav.

Tavalisel komposiittorul on puudusi
Enne Uni Pipe PLUSi väljatöötamist oli komposiittorude arendamisel sihiks üha õhem alumiiniumkiht. Nii sooviti suurendada torude painutatavust, kuid see tuli survetaluvuse ja ohutuse arvel.

Pealegi on tavaliste komposiittorude alumiiniumkiht alati kas põkk- või ülekattega keevitatud. Keevitatud õmblus on aga jäigem kui põhimaterjal: keevise ümbrusesse tekivad paratamatult ohtlikud kohad, kus side- ja plastkihi vaheline kontakt jääb puudulikuks ning kihtide side nõrgeneb.

Painduv, kiire ja kulutõhus
Uue komposiittoru keevisühenduseta alumiiniumkiht on ühtlase jäikusega, võimaldades toru kõikides suundades võrdselt painutada. Tehtud katsete põhjal on Uponor Uni Pipe PLUSi toru painutatavus 40% parem kui tavalistel komposiittorudel.

Seotud lood:

Tänu toote paremale painutatavusele võib paigaldaja nii mõnelgi juhul loobuda torupõlvede kasutamisest: kui tavalise toru suunamuutused tuleb teha liitmike abil, siis keevisühendusteta toru saab vajaliku nurga alla lihtsalt painutada. Tänu väiksemale liitmikehulgale ulatub materjalisääst 15%-ni.

Mida vähem tehakse ühenduskohti, seda lühem on ka paigaldusele kuluv aeg. Kui kasutada tavaliste komposiittorude asemel uut toru, kahaneb tööaeg ühe keskmise vannitoa torupaigaldise puhul lausa 30 minutit. Uni Pipe PLUSi toru saab sobiva nurga alla painutada käsitsi.

Kõrge ohutustase
Peale parema painutatavuse on torul eelis ohutuse seisukohalt: keevisevaba lahenduse puhul muutub toru lõhkemise oht peaaegu olematuks. Ohutust suurendab ka alumiiniumkihi optimaalne, survetugevusele vastav paksus.

Keevisühendusteta toru säilitab erakordselt hea ja püsiva survetaluvuse vähemalt 50 aastaks.

Saadaval rullis ja sirgena
Uuest komposiittorust on kaks variatsiooni:

  • väga elastne rullis tarnitav toru tagab hea painutatavuse;
  • suurepärase lisajäikusega sirgest torust saab aga luua korrektse ilmega seinapealseid paigaldisi.

Mõlemad tooted ühilduvad kõigi tänapäevaste Uponori süsteemidega. Torusid saab lihtsalt ja turvaliselt liita mistahes üldlevinud ühendusmooduse abil. Ühtviisi hästi sobivad metallist pressliitmikud, PPSU-liitmikud ja surveliitmikud.

Et muuta paigaldus võimalikult hõlpsaks, tarnitakse torud ehituspaigale vajaduse korral kas eelisoleerituna ja/või toru-torus-lahendusena. Nii rulltorusid kui ka sirgeid torusid on läbimõõdus 16, 20, 25 ja 32 mm. Uni Pipe PLUSi toru on saadaval ka eelisoleerituna.

Uudne tehnoloogia
Uni Pipe PLUS on esimene veetoru, mille valmistamisel rakendatakse SACP-tehnoloogiat (ingl k seamless aluminium composite pipe; keevisühendusteta alumiinium-komposiittoru). Selle tootmisviisi puhul valmivad toru kõik kihid ekstrusioonmeetodil. Ka alumiiniumkihi toorik surutakse läbi kindlakujulise vormi — nii tekibki ühes tükis torukiht, millel ei ole keevisühendusi ja tänu sellele ka nõrku kohti.

Seni on niisugust lahendust kasutatud tuumaenergeetikas ning nafta- ja autotööstuses. Uponor on maailmas ainus ettevõte, kes on kohandanud selle suurepärase tehnoloogia veevarustuse jaoks.

Keevisevaba alumiiniumi eeliseid kinnitab ka muust valdkonnast pärit näide. Nimelt on peaaegu kõik karastusjoogitootjad loobunud keevitatud alumiiniumpurkide kasutamisest, sest keevisühenduseta purgi survetaluvus ja hügieenilisus on palju paremad.

Vaata ka Uponori kodulehele.