Grillimine

 • Ka rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal.
 • Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
 • Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5m kaugusel.
 • Söega grilli kasuta hoonest vähemalt 2m kaugusel.
 • Küttegaasil töötava grillseadme koha valikul juhindu kasutusjuhendist.
 • Lase grillil pärast kasutamist täielikult jahtuda. Kuum grill on tuleohtlik.

Pea silmas ohutust!

 • Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 meetri raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.
 • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit, tutvu enne lõkke tegemist kohaliku omavalituse heakorraeeskirjaga.
 • Alla ühemeetrine lõke peab paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest.
 • Üle ühemeetrine lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.
 • Ära tee tuulise ilmaga lõket. Tuule kiirus peab jääma alla 5,4 meetri sekundis (nõrk tuul).
 • Ära jäta lõket järelevalveta ja hoia käepärast ämber veega või tulekustuti.
 • Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta see veega.

Tulekustusvahendid hoia tule tegemise juures

 • Tule tegemise juures peab alati olema ka tulekustutusvahend, see peab olema valmis kasutamiseks nii pea, kui asi läheb käest ära.
 • Väikese, alla ühemeetrise lõkke juurde sobib tulekustutusvahendiks vähemalt 2-kilose tulekustutusaine kogumassiga üks või mitu tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 10 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.
 • Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul sobib tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2-kilose või üks 6-kilose tulekustutusaine massiga tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem. Lisaks võid kasutada kululuuda või muud sarnast vahendit, liiva või muid materjale ja vahendeid, millega saab tule levikut piirata.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid