Määrusega küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded sätestatakse mis tahes maa-alal küttekoldevälise tule tegemise, kattega lõkkekohal tule tegemise, avalikul üritusel tule tegemise ning mis tahes maa-alal grillseadme kasutamise asukohale ja selle ettevalmistamisele esitatavad nõuded.

Lõkkekoht peab olema tehtud majast piisavale kaugusele ja mittesüttivale pinnasele või alusele, sellisele, mis on taimedest puhastatud ning põledes ei tohi see kujutada ohtu metsale, taimedele ja turbapinnasele.

Lõkke kaugus hoonetest ja metsast oleneb lõkke suurusest

Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht asuma vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

Ja kui hakkad tegema lausa küla jaanituld ehk siis üle kolmemeetrise läbimõõduga tuld, siis tuleb lõkkekoha asukoht ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.

Grillitakse väljaspool hooneid neist ohutus kauguses ja kortermajade rõdudel-terrassidel vorste ei kärsatata

Tahkkütusel või küttegaasil töötav grillseade või muu samalaadne välitingimustes kasutamiseks mõeldud seade pannakse tasasele pinnale väljaspoole hoonet.

Kui grillseadmes tekib küttepuude või muu põleva materjali lahtise leegiga põledes hõõguv süsi, siis tuleb meeles pidada, et seda tehakse vähemalt 5 meetri kaugusel hoonetest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist.

Kui aga kasutad grillimiseks eelnevalt valmistatud grillsütt, siis vähemalt 2 meetrit.

Kortermajade rõdudel ja terrassidel grillida ei tohi!

Kuidas vältida tuleohtu?

  • tule tegemisel või grillimisel tuleb jälgida tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;
  • kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld ainult siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;
  • tule tegemiseks või grillimiseks mõeldud küttepuud, grillsüsi ja muu põlevmaterjal paigutatakse selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
  • vajadusel tuleb lõkkeplatsi ja grillimise kohta ümbritsevat süttimisohtlikku kuiva maapinda veega kasta;
  • lõkkekoht piiratakse vajadusel kivide või pinnasevalliga;
  • rakendatakse vajadusel muid meetmeid või abinõusid tuleohu vähendamiseks.


Tulekustusvahendid hoia tule tegemise juures

Tule tegemise juures peab alati olema ka tulekustutusvahend, see peab olema valmis kasutamiseks nii pea, kui asi läheb käest ära.

Väikese, alla ühemeetrise lõkke juurde sobib tulekustutusvahendiks vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga üks või mitu tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 10 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul sobib tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem. Lisaks võid kasutada kululuuda või muud sarnast vahendit, liiva või muid materjale ja vahendeid, millega saab tule levikut piirata.

Ohutut grilli- ja aiahooaega!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid