Teatud tundemärkide järgi saab aru, et on aeg boilerile hooldust teha. Need tundemärgid võivad ilmneda nii korraga kui ka ükshaaval, ja need võivad mõnel juhul tähendada sedagi, et boiler tuleb üldse välja vahetada. Enne on mõistlik muidugi uurida, mis lahti on, sest tihtipeale aitab see, kui boiler seest ära puhastada.

1. Üheks tundemärgiks on see, et boiler teeb töötades tavapärasest erinevat häält, müriseb või klõpsub imelikult. See võib viidata sellele, et boileri põhja on tekkinud rohkesti sadet, mis on kivistunud, või sellele, et küttekeha hakkab läbi minema.

2. Teiseks tundemärgiks on see, kui soe vesi hakkab kiiremini otsa saama. See viitab vee soojendamise protsessi aeglustumisele. Põhjuseks on küttekehale kogunenud katlakivi, mis omakorda soojuse eraldumist takistab. Seetõttu pikenebki vee soojendamise aeg ning sellega suurenevad elektrikulud. Võib ka juhtuda, et tavapärase kuumusega soe vesi on järsku leige — tunnusmärk sellest, et küttekeha on oma elu ära elanud.

3. Kui soojaveekraanist hakkab tulema roostest või sogast vett. Kui boilerist vee väljalaskmine ja selle uue veega täitmine ei aita, siis on aeg boiler välja vahetada.

4. Kui boiler lekib, siis tuleb see kindlasti välja vahetada. Kui tegu on vana boileriga — enamasti peavad need vastu 8 kuni 12 aastat — ja kui ilmnevad ülaltoodud vead, siis tuleks uus boiler osta.

Boilereid on kahte tüüpi:

1. Kuiva küttekehaga boilerid, kus kütteelemendid on paigutatud spetsiaalsetesse emailkolbidesse, mistõttu ei ole need veega otsekontaktis. Sealjuures ei teki elektromagnetilist vastastikmõju terasboileri siseseinte ja küttekeha vahel (nagu seda juhtub nn märga tüüpi vasest küttekehaga mudelite puhul). Selliselt on korrosiooni tekkimise tõenäosus viidud minimaalsele tasemele.

2. Nn märga tüüpi küttekehad puutuvad veega pidevalt kokku, selle tagajärjel on oht katlakivi ja teiste setete tekkimiseks. Seetõttu on taoliste kütteelementide, mis on otsekontaktis veega, soojustegur väiksem ning aja möödudes tekib sagedamini rikkeid.

Aastatega võib koguneda kütteelemendi ümber katlakivi ja muid setteid, läbi mille ei jõua kütteelement enam vett piisavalt hästi soojendada.

Ka kvaliteetseid boilereid tuleb 4 aasta tagant hooldada

Kõige sagedamini peab muidugi hooldama odavamaid boilereid, millel on sukelküttekeha. Selline boiler vajab hooldust kord aasta jooksul. Sukelküttekeha kasutusiga on ka oluliselt lühem, sest tingimused on karmimad (kõrgem töötemperatuur, avatud keemilistele protsessidele, nagu roostetamine, katlakivi teke otse boileri küttekehale jne).


Kvaliteetsemat boilerit on optimaalne hooldada kord 4—5 aasta jooksul. Parematel boileritel on küttekeha küttepind tehtud võimalikult suur, soodustamaks soojuse eraldumist vette ja hoidmaks boileri küttekeha temperatuuri võimalikult madalal. Mida madalam on küttekeha temperatuur, seda vähem tekib katlakivi ja seda pikem on boileri küttekeha kasutusiga.

Täiesti hooldusvaba boilerit ei ole olemas, sest pika aja jooksul tekib ikkagi katlakivist sete, mis tuleks käsitsi eemaldada.

Kui boiler on kaua hooldamata, sinna on settinud liiva või katlakivitükke, halveneb boileri efektiivsus kordades. Boiler hakkab kasutama märksa rohkem elektrit, sageneb boileri küttekehade läbipõlemine ja vesi soojeneb tunduvalt kauem. Kui boilerit pole puhastamiseks avatud ja pole kontrollitud kaitseanoodi kulumist, võib boileri korpus lekkima hakata. Siin ei aita muu, kui poodi uue järele minna või kutsuda santehnik probleemi lahendama.

Kuidas boileri puhastamine käib?

Enne elektriboileri kallale minemist eemalda see vooluvõrgust! Juhul kui boileri toitejuhe tuleb otse elektrikilbist, siis lülita vastav kaitse välja ning rakenda abinõusid, et keegi teine seda boileri puhastamise ajal ei saaks sisse lülitada. Pärast elektrivõrgust eemaldamist sulge külma vee toru ning ühenda see lahti.

Kui torumees oli nupukas, siis paigaldas ta boileri külma vee toitele eraldi kraani. Vastasel juhul pead otsima kraani, mis sulgeb kogu majapidamise vee. Kui plaanid boileri puhastamiseks seinalt maha tõsta, siis ühenda lahti ka kuuma vee toru (enne ava kuuma vee kraan ning eemalda süsteemist surve).

Boilerit saab tühjendada külma vee sisendtoru kaudu. Enne aga pead külma vee sisendi küljes oleva ülerõhuklapi eemaldama, sest vastasel juhul ei tule sealt vett. Kui oled eemaldanud ka kuuma vee toru, siis jookseb vesi kenasti. Vastasel juhul pead avama kuumaveekraanid, et süsteemi pääseks õhku.

Boileris on palju vett, mis vajab ärajuhtimist. Vee ärajuhtimiseks on kaks varianti: leiad sobiva vooliku, mis sobib külma vee sisendtoru otsa ning suunad selle teise otsa lähimasse äravoolu või hoiad suuremat anumat boileri all ning tühjendad seda jooksvalt.

Küttekeha paiknemine sõltub boileri asetusest. Horisontaalsel boileril paikneb see boileri ühes otsas ning vertikaalsel all. Küttekehale ligipääsemiseks pead esmalt eemaldama boileri küttekeha kontaktid ja termostaati katva plastkatte ning seejärel eemaldama termostaadi küttekeha kontaktidelt ja boileri ümbrise küljest lahti ühendama ka maandusjuhtme.

Järgmiseks tuleb eemaldada ovaalse kuju ning rõngastihendiga ümbritsetud plaat, mida väljastpoolt hoiab kinni sellega risti olev klamber. Keera klambrit hoidev mutter lahti ning eemalda see. Järgmisena tuleb plaat sisse lükata. Selle plaadi küljes on küttekeha ja magneesiumanood. Lihtsamini saab küttekeha kätte, kui keerad küttekeha boileri sees ringi ning alles siis võtad välja. Juhul kui küttekeha ümber on palju katlakivi, siis võib selle eemaldamine olla raskendatud.

Enne boileri puhastama asumist on otstarbekas üle vaadata boileri küttekeha ja selle küljes olev magneesiumanood. Kui viimane on väga oksüdeerunud, siis peaksid anoodi küttekeha küljest lahti keerama ning sellega poodi minema ja sarnase asemele soetama.

Üldiselt öeldakse, et anoodi tuleks iga puhastuskorra ajal ehk kord aastas vahetada. Magneesiumanood on vajalik boileri sisemuse kaitseks. Lisaks soovitame küttekeha katlakivist puhastada, leotades seda katlakivieemaldajas või äädikas. Boileri küttekeha mehaaniline puhastamine ei ole soovitatav, sest nii võid küttekeha vigastada.

Suure tõenäosusega on igapäevases kasutuses olnud boileri põhi katlakivi ja ja torustikust pärinevat sodi täis. See tuleks sealt kätte saada.

Vertikaalse boileri puhul eemalda käega kogu sete ning puhasta boiler seest korralikult. Loputamiseks kasuta boileri veesisendit, keerates toitekraani lahti. Painduva ühendustoru puhul saad otsa boilerisse sisse panna ning seda seal liigutada. Loputamise ajal on boileri all mõistlik hoida suuremat anumat.

Boileri asukohast sõltub puhastamise mugavus

Horisontaalse boileri puhul võid üritada kogu setet käega kätte saada, ent suure tõenäosusega jääb seda sinna ikka. Võimalusel tõsta boiler seinalt maha ning loputa see duširuumis või õues, kasutades dušiotsikut või aiavoolikut ning keerates see vertikaalsesse asendisse. Boileri sisemust ei tohi mitte mingil juhul kraapida, sest see kahjustab pinnakatet.

Pärast boileri loputamist paigalda eemaldamisele vastupidises järjekorras puhastatud küttekeha. Otstarbekas on välja vahetada ka magneesiumanood. Kui tõstsid boileri seinalt maha, siis pane see sinna tagasi. Seejärel ühenda külge surveklapp, külmaveetoru ja kuumaveetoru.

Olles ühendanud mõlemad veetorud, ava külma vee toru ning kuuma vee kraanid. Boiler on siis täitunud, kui kuumaveekraanist tuleb õhu asemel külma vett. Oota, kuni kogu õhk on torustikust väljunud ning sulge kraanid. Veendu, et boileri ja küttekeha ühenduskoha ning torude ühenduskohtadest ei tuleks vett.

Olles veendunud, et torustik ei leki, aseta termostaat oma kohale tagasi ning ühenda ka maandusjuhe boileri kere külge. Seejärel pane tagasi termostaati kaitsev plastkate ning ühenda boiler tagasi vooluvõrku. Nüüd peaks süttima boileri indikaatortuli ning mõne aja pärast kraanist hakkama ka leiget vett tulema.

Allikad: santehnik.ee, toruavariiabi.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid