Praeguses majandusolukorras on ehituse eelarve koostamine keeruline. Isegi kõige kogenumad eelarvestajad ei suuda täna garanteerida, et pakutavad hinnad kehtivad ka kolme kuu pärast. Samal põhjusel ei soovi ka ehitajad hindu lepingus fikseerida. Seetõttu soovitame koduehitajatel praegu põhjalikult läbi mõelda, millised võimalused on olemas puhuks, kui materjalide hind peaks tarneprobleemide või ehitustegevuse venimise tõttu oluliselt kallinema. Näiteks tasuks mõelda, kas ehituse võimalikuks lisarahastamiseks on olemas piisavalt sääste või siis varasid, mida vajadusel müüa. Tagavaraplaan tasub läbi arutada ka laenuhalduriga, kes oskab eksperdina hinnata vara väärtust ja likviidsust.

Kui varem soovitati koduehitajatel arvestada, et tegelik ehitus võib planeeritust kuni 10 protsenti kallimaks osutuda, siis praeguses majandusolukorras tuleks arvestada juba 20 kuni 30-protsendilise puhvriga. See on eelkõige kliendi enda huvides, et kodu saaks valmis ja laenu tagatiseks ei jääks pooleliolev maja, mille valmimisaeg on teadmata.

Olukord ehitusmaterjalide turul paneb paraku ka pankasid ehituslaene senisest põhjalikumalt analüüsima. Muuhulgas arvutatakse välja kliendi maksimaalne võimalik laenusumma. Seda juhuks, kui peaks ilmnema, et esialgu soovitud laenust ei piisa ehituse lõpetamiseks. Siinkohal on oluline, et ehitatava kodu tulevane turuväärtus oleks piisav ka lisalaenu väljastamiseks.

Mõnevõrra rangemini suhtuvad pangad praegu klientidesse, kes väidavad, et ehitavad maja ise valmis. Ehitaja senine kogemus on oluline, sest ta peab suutma hinnata ehitusmaksumust ja oma sõnu ka tegudega kinnitama. Kui varem rahastasid pangad ka maju, mida ehitasid omanikud ise kasutades selleks näiteks sõprade või sugulaste abi, siis nüüd on sellised projektid pigem ootele pandud.

Eelisseisus võivad olla need, kes on püstitamas tehase- või moodulmaja. Kuigi ka valmismaja puhul on olemas risk, et tootja ei suuda praeguses olukorras lepingust kinni pidada, võtab sellise maja valmimine oluliselt vähem aega kui nullist ehitamine ja seetõttu on ka muud riskid tagasihoidlikumad.

Kodu ehitamiseks pangalaenu taotlemisel mõtle läbi järgmised küsimused:

  • Kas on olemas ehitatava hoone ehitusprojekt (sh seletuskiri, plaanid, vaated)?

  • Kas on olemas kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba ning ega see uuendamist vaja?

  • Kui palju on kogutud endal raha kodu ehitusse panustamiseks? Millises ehituse etapis finantseerid ehitust oma vahenditega?

  • Kellega sõlmid ehituslepingu?

  • Kes teostab järelevalvet ehitustööde üle?

  • Kui ehitatav maja jääb laenu tagatiseks, siis kas on olemas eksperthinnang, mis sisaldab objekti turuväärtust ja ka eeldatavat tulevikuväärtust ehk maja perspektiivset väärtust pärast selle valmimist?

  • Juhul kui omafinantseeringuks napib raha, siis millised on võimalused lisatagatise seadmiseks?

Oma kodu ehitamiseks ei ole olemas vale aega, kuid majanduslikult ebakindlates oludes tuleb ehituse planeerimine väga põhjalikult läbi mõelda ja vajadusel konsulteerida aegsasti pangaga. Kui kodu rajamine on põhjalikult läbi kalkuleeritud, kaasatud professionaalsed ehitajad ja olemas on ka tagavara ootamatute kulude katmiseks, tasub igal juhul pangale ka laenutaotlus esitada.